Voorzitter doorslaggevende stem? Géén ANBI!

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan volgens de Belastingdienst alleen een ANBI zijn, als ze voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Aan welke voorwaarden moet een instelling nog meer voldoen?

Kwaliteitszetel binnen het bestuur van een stichting? Let op!

Vaak komt het voor dat in de statuten van een stichting een bepaling wordt opgenomen dat een van de bestuurders aan een bepaalde kwaliteit moet voldoen. Bijvoorbeeld dat hij tevens bestuurslid van een andere stichting, een hogeschool, universiteit, belangengroep of sector is. Dit wordt ook wel een kwaliteitszetel binnen het bestuur genoemd.

Banken accepteren nieuw model levenstestament

In overleg met de KNB, NVB en de grote banken is het model voor levenstestamenten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo wordt expliciet aandacht besteed aan de reden die iemand heeft met het maken van het levenstestament. Daarnaast krijgt de gevolmachtigde nu de ruimst mogelijke bevoegdheden, ook als er meerdere gevolmachtigden zijn.

Overdrachtsbelasting: woonhuis vs. bedrijfspand

Wanneer je een huis of bedrijfspand koopt of bijvoorbeeld het recht van opstal of erfpacht op een woning of bedrijfspand verkrijgt, dan moet je overdrachtsbelasting betalen. Bij het verkrijgen van een woning betaal je 2% overdrachtsbelasting en bij het verkrijgen van een bedrijfspand 6%.

Ondernemersadvies

Wekelijks zit ik met ondernemers aan tafel en hoor hier veel informatie voorbij komen. Nu we de crisis aan het overwinnen zijn, staan we aan het begin van een periode vol groei en ontwikkeling. Het onderwerp dat ik in deze blog wil benadrukken is een behoefte vanuit de ondernemers; de behoefte aan een "sparring-partner".