Overstap naar de BV? Registreer voor 1 april een intentieverklaring!

Overstap naar de BV? Registreer voor 1 april een intentieverklaring!

Overstap naar de BV? Registreer voor 1 april een intentieverklaring!

Terugwerkende kracht verkrijgen

Bij een onderneming in de vorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak of (een firma-aandeel in) een VOF kan het om juridische, fiscale of commerciële redenen gewenst zijn om deze in te brengen in de BV. Fiscaal kan dit ruisend (met afrekening van inkomstenbelasting) of geruisloos (zonder afrekening van inkomstenbelasting).

Bij een ruisende inbreng kan, onder voorwaarden, terugwerkende kracht worden verkregen voor de overgang van de heffing van de inkomstenbelasting naar de vennootschapsbelasting. Er moet dan een intentieverklaring (/voorovereenkomst) binnen drie maanden na het gewenste tijdstip van overgang zijn opgemaakt en aangetekend vestuurd (met een geleide formulier) naar de Belastingdienst. Is het dus gewenst om terugwerkende kracht te verkrijgen tot 1 januari 2016, dan dient de intentieverklaring vóór 1 april 2016 te zijn opgemaakt en aangetekend verzonden aan de Belastingdienst.

Tijdig registreren

Indien de intentieverklaring niet tijdig is geregistreerd kan de onderneming nog slechts geruisloos met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016 worden ingebracht. De voorovereenkomst of intentieverklaring dient bij een geruisloze inbreng vóór 1 oktober 2016 te worden geregistreerd bij de Belastingdienst.

Indien u derhalve een overstap naar de BV overweegt is het belangrijk de hiervoor bedoelde termijnen in de gaten te houden.

Akte van oprichting + inbreng

Voor de overstap naar de BV moet allereerst een BV worden opgericht en daarna de eenmanszaak of VOF worden ingebracht in de BV.

Advies nodig?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over rechtsvormen. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.