Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Marks Wachters notarissen

Onderstaande privacyverklaringen zijn van toepassing op de door Marks Wachters notarissen (Nuenen) verleende of te verlenen dienstverlening.

 

Privacyverklaring Marks Wachters notarissen
Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Naam kantoor: Marks Wachters notarissen
Adres: Insulindelaan 115
Postcode / Plaats: 5642 CV Eindhoven
E-mailadres: Info@markswachters.nl

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
• het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
• om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
• of voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris is verplicht bepaalde (persoons)gegevens in de akte te verwerken. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris is verplicht de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig te bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging is opgenomen.
 4. De notaris is verplicht bepaalde (persoons)gegevens te controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris mag dit ook kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • Het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens t.b.v. het voorbereiden, passeren, afhandelen en bewaren van notariële akten heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o Het passeren van notariële akten.
  o Het is een wettelijke plicht.
 • Het verstrekken van persoonsgegevens d.m.v. doorzending aan derden heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o Het informeren van derden op verzoek van u.
  o Dit gebeurt enkel met toestemming van u.
 • Het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens t.b.v. dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse akte en afwikkeling nalatenschap heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o Het uitvoeren van de opdracht.
  o Het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Het verstrekken van persoonsgegevens d.m.v. doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in een register heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o Het kenbaar maken.
  o Het is een wettelijke plicht.
 • Het vastleggen en raadplegen van persoonsgegevens t.b.v. legaliseren van handtekeningen heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o Het bevestigen van de echtheid van de handtekening op verzoek.
  o Het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Het verzamelen, vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens voor de aanleg van een registratie t.b.v. acquisitie en nieuwsbrieven heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o Voor de marketing en acquisitie.
  o Dit gebeurt enkel met toestemming van u.
 • Het verzamelen, vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens t.b.v. het relatiebeheer heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o Voor het informeren en faciliteren van de samenwerking in de keten.
  o Dit gebeurt enkel met toestemming van u.
 • Het verzamelen, vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens voor de financiële administratie heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o Het kenbaar maken van financiële rechten en verplichtingen.
  o Het is een wettelijke plicht.

 

Beoordelingen
Wij zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat voor u, als cliënt van ons kantoor, belangrijk is. Om deze reden maken wij gebruiken van The Feedback Company om u uit te kunnen nodigen voor een beoordelingsonderzoek. Deelname aan dit onderzoek is nooit verplicht.
The Feedback Company deelt de gegevens van uw beoordeling met ons, zodat wij de beoordeling aan uw afgenomen dienst en/of product kunnen koppelen. Wanneer u uw (persoonlijke) gegevens achter laat bij het beoordelen van onze dienst en/of product, dan worden deze gegevens (de door u opgegeven naam en de inhoud van de beoordeling) op onze website gepubliceerd. Het is mogelijk om anoniem aan het beoordelingsonderzoek deel te nemen. Uw beoordeling zal in dit geval anoniem op onze website worden gepubliceerd. The Feedback Company publiceert uw beoordeling met de door u opgegeven gegevens eveneens op haar eigen website. In sommige gevallen kan The Feedback Company contact met u opnemen met het verzoek om een toelichting op uw beoordeling te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een beoordeling achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw opdracht met The Feedback Company. Zij gebruikt deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een beoordeling achter te laten.


Om uw persoonsgegevens te beveiligen hebben we de volgende maatregelen getroffen:
Er is een verwerkersovereenkomst met de verwerker The Feedback Company B.V. afgesloten. The Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. U behoudt het recht om uw beoordeling ten alle tijde weer volledig te laten verwijderen door The Feedback Company.

 

Cookiebeleid Marks Wachters notarissen

Mocht je meer willen weten over het gebruik van cookies op onze website dan raden wij je aan om ons cookiebeleid door te nemen.

Heb je vragen?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt met betrekking tot onze privacyverklaring. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder.

mr. Jaap van Zwet

Beoordelingen

1242 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9.2
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
Carla van Hoek
Geplaatst op 12 april 2024
Ervaring

Altijd tevreden over Marks Wachters

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Huis Hypotheek

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Nelly van Asten
Geplaatst op 8 april 2024
Ervaring

Perfect precies wat ik zocht.

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Schenken Erven

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Anoniem
Geplaatst op 5 april 2024
Ervaring

vriendelijke ontvangst luisteren goed naar je wensen.

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Ondernemers Consultancy

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja