Verrekening aandelen na echtscheiding

Verrekening aandelen na echtscheiding

Verrekening aandelen na echtscheiding

De mogelijkheid bestaat dat je na ontbinding van jouw huwelijk, ondanks het opstellen van huwelijkse voorwaarden jouw aandelen in het kapitaal van uw Besloten Vennootschap (B.V.), moet verrekenen met jouw ex-echtgenoot, omdat het BV-kapitaal is toe te rekenen aan het verrekenbaar inkomen.

Dit was het geval bij de heer en mevrouw Janssen (de namen gebruikt in dit artikel zijn fictief). Zij waren getrouwd onder huwelijske voorwaarden waarin een periodiek verrkenbeding is opgenomen, echter tijdens het huwelijk is aan het beding geen uitvoering gegeven.

Oprichting B.V.

Tijdens het huwelijk heeft de heer Janssen de onderneming Janssen B.V. opgericht. Hij is 100% rechthebbende van de aandelen van Janssen B.V. Welke aandelen hij indertijd heeft volgestort met van mijn ouders geleend vermogen. Het huwelijk van de heer en mevrouw Janssen wordt ontbonden waarna er een conflict tussen hen beiden bestaat over het al dan niet verrekenen van de aandelen in Janssen B.V. De heer Janssen vindt dat hij de aandelen niet hoeft te verrkenen omdat hij de aandelen heeft volgestort met van zijn ouders geleend geld.

Aflossen lening

De zaak is behandeld door het Hof Den Bosch op 19 november 2013. Het Hof was het niet eens met de stelling van de heer Janssen. Zij oordeelde dat de stelling van de heer Janssen slechts juist is indien niet op de lening is afgelost of is afgelost met privégelden die niet voor verrekening in aanmerking zouden komen. Volgens het Hof is in deze casus de lening afgelost met gelden die behoren tot het verrekenbaar inkomen met als gevolg dat de waarde van de aandelen tussen meneer en mevrouw moet worden verrekend.

Bovenstaande casus is een voorbeeld van een situatie waarbij de waarde van de aandelen in het kapitaal van een onderneming verrekend moeten worden. Door de verrekening van de waarde en het uitbetalen hiervan kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar komen. Let er daarom tijdens het aflossen van een lening met betrekking tot de onderneming op dat u dit niet doet met verrekenbaar inkomen wanneer je niet wilt afrekenen over de waarde van de aandelen in het kapitaal van een onderneming. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is immers niet bij voorbaat de oplossing om het kapitaal van de onderneming niet te hoeven verrekenen na een echtscheiding.

Voor verrekening komen ook in aanmerking de opgepotte winsten in een B.V. en het overgespaarde inkomen dat tijdens het verrekentijdvak is belegd in deze op zichzelf niet te verrekenen vermogensbestanddelen aldus de Hoge Raad in haar uitspraak van 10 juli 2009, JBN 2001, nr. 42.

Heb je vragen of wil je advies voor een echtscheiding?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over echtscheiding. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.