Zekerheid na overlijden

De vraag ‘wat mijn wensen zijn na mijn overlijden’ heeft vast weleens jouw gedachtes gepasseerd. Over het antwoord op deze vraag heb je dan wellicht ook al nagedacht. Maar hoe ben je er zeker van dat deze wensen ook daadwerkelijk vervuld worden? Het opstellen van een testament is hier een verstandige optie om in overweging te nemen.

Stagelopen bij Marks Wachters notarissen

Daar stond ik dan. Mijn nette kleren aan, haartjes in de plooi en mijn ingepakte tas in de hand. Klaar om te vertrekken voor mijn eerste stagedag bij een notariskantoor. Ik had geen flauw idee wat mij te wachten stond en waar ik straks in terecht zou komen. Een beetje zenuwachtig was ik dus wel!

Certificering van aandelen

Wat gebeurt er met het bestuur van jouw onderneming ingeval zich er een calamiteit voordoet in jouw privé-situatie? Voor het scheppen van waarborgen voor een doeltreffend bestuur, het verzekeren van de continuïteit in de leiding en de zelfstandigheid van jouw onderneming is het verstandig om een stichting administratiekantoor in te richten.

Hoe wordt een notariële akte uitgelegd?

Het komt nogal eens voor dat er onduidelijkheid bestaat over hoe een overeenkomst of notariële akte moet worden uitgelegd. Het kan namelijk zijn dat de partijen van de overeenkomst andere bedoelingen hebben gehad bij het sluiten van de overeenkomst dan blijkt uit de bewoordingen van de overeenkomst of akte. De vraag is dan hoe de overeenkomst of akte moet worden uitgelegd.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

In onze ondernemingsrechtpraktijk speken we met bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen vaak over het onderwerp “aansprakelijkheid van het bestuur”. Wanneer is er sprake van onbehoorlijk bestuur? Lees het hier.