Stamrecht B.V. in 2014 verboden?

Een stamrecht B.V. is een vennootschap die door een (toekomstig) ex-werknemer kan worden opgericht om de bij zijn of haar ontslag verkregen ontslagvergoeding in onder te brengen en door middel van uitkeringen uit deze B.V. zijn of haar maandelijkse inkomen later aan te vullen.

Renteloze lening plus bevoordeling door BV waren een gift voor legitieme portie

Allereerst is het misschien goed om te weten wat de legitieme portie is. Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Als het onterfde kind zich daarbij niet neerlegt, dan kan dat kind toch een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dit gedeelte heet de legitieme portie.

Beëindigen huwelijksgemeenschap na schuldsaneringsverzoek

Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De vrouw heeft een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling bij de Rechtbank ingediend, zoals bedoeld in artikel 284 Fw.

Banken komen met digitaal loket voor spaartegoeden

Begin volgend jaar komt er bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een digitaal loket voor tegoeden op bankrekeningen. Nabestaanden kunnen daarmee gemakkelijker nagaan of een overledene nog een spaartegoed heeft bij een bank.

Teeven wil wet wijzigen zodat erfgenamen alsnog beneficiair kunnen aanvaarden

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie gaat de wet aanpassen zodat erfgenamen bij een onverwachte schuld in een later stadium de erfenis alsnog beneficiair kunnen aanvaarden. Dit schrijft hij aan de Tweede Kamer als reactie op een rapport.