Gemeenschap van goederen: woning in privévermogen of huwelijksgemeenschap?

Gemeenschap van goederen: woning in privévermogen of huwelijksgemeenschap?

Woning in privévermogen of huwelijksgemeenschap?

Als je trouwt zonder vooraf huwelijkse voorwaarden op te stellen dan trouw je in algehele gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat het vermogen van jou en jouw echtgenoot vanaf het moment dat je trouwt gezamenlijk vermogen wordt. Dit geldt zowel voor alle bezittingen als voor alle schulden.

Uitsluitingsclausule

Als je een schenking of erfenis ontvangt dan gaat deze ook automatisch tot de gemeenschap van goederen behoren. Het is wel mogelijk om een schenking of erfenis buiten de gemeenschap te houden. De schenker(s) of de erflater(s) kunnen bij de schenking of in het testament een uitsluitingsclausule opnemen. Met een uitsluitingsclausule zorgt een schenker of erflater er voor dat zijn schenking/nalatenschap tot het privévermogen van de ontvanger gaat behoren.

Voorbeeld

M en V zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. In 1993 dragen de ouders van M een woning aan hem over, waarvoor hij bij hen geld leent. Zijn ouders schelden hem op dezelfde dag meer dan de helft van de koopprijs kwijt onder toepassing van een uitsluitingsclausule. Enige tijd later gaan M en V scheiden en verschillen zij van mening of de woning in de gemeenschap valt of niet.

Tegenprestatie uit privévermogen

Bovenstaand voorbeeld is vorige week door de Hoge Raad beoordeeld1. De Hoge Raad oordeelde als volgt: doordat de ouders aan M hebben overgedragen en niet aan V, aan M het geld hebben geleend en hem meer dan de helft van de koopsom hebben kwijtgescholden, zij hiermee hebben bedoeld om de tegenprestatie van de verkoop van de woning in het privévermogen van M te laten komen in plaats van in de gemeenschap. Vervolgens oordeelde de Hoge Raad dat de tegenprestatie, gezien het samenstel van rechtshandelingen en de bedoeling van de ouders, ook daadwerkelijk ten laste van het privévermogen van M is gekomen.

Woning buiten gemeenschap

Op basis van het Burgerlijk Wetboek2 blijft een goed, dat een echtgenoot anders dan om niet verkrijgt, buiten de gemeenschap als de tegenprestatie bij de verkrijging van dit goed voor meer dan de helft ten laste van zijn privévermogen komt. Dit was in het hierboven genoemde voorbeeld het geval: immers op de kwijtschelding van meer van de helft van de koopsom was een uitsluitingsclausule van toepassing en daardoor kwam meer dan de helft van de koopsom ten laste van het privévermogen van M. Hierdoor valt het huis buiten de gemeenschap van M en V en in het privévermogen van M.

1 HR 1 mei 2015, nr 14/03358 (HR:2015:1199)
2 Artikel 95 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek

Heb je vragen of advies nodig?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.