Raymond van de Wouw: de notaris aan jullie voorgesteld!

Mijn naam is Raymond van de Wouw, 50 jaren jong en een rasechte (geboren en getogen) Eindhovenaar. In 1988 ben ik afgestudeerd in Nijmegen, waarna ik sinds 1998 actief ben als notaris in Eindhoven en sinds 2008 wederom bij Marks Wachters notarissen.

Een perceel splitsen? Let op de kadastrale kosten!

In onze vastgoedpraktijk krijgen we regelmatig de vraag om een gedeelte van een perceel over te dragen. In dat geval dient voor of na de eigendomsoverdracht het perceel kadastraal gesplitst te worden. Indien een perceel kadastraal wordt gesplitst dan ontstaan er ten minste twee of meer nieuwe kadastrale percelen en worden de grenzen van alle nieuw te vormen percelen door het Kadaster vastgesteld.

Het belang van de aandeelhoudersovereenkomst

Startende of bestaande ondernemers die een samenwerking aangaan met meerdere personen komen vaak bij ons op kantoor met het verzoek om vennootschappen (B.V.'s) op te richten voor de totstandkoming van een nieuwe structuur. Over kwesties als 'hoe gaan we ooit weer uit elkaar' en 'wat als een van de partijen geen werkzaamheden meer kan verrichten in verband met arbeidsongeschiktheid' wordt vaak niet nagedacht.

Gemeenschap van goederen: woning in privévermogen of huwelijksgemeenschap?

Als je een schenking of erfenis ontvangt dan gaat deze ook automatisch tot de gemeenschap van goederen behoren. Het is wel mogelijk om een schenking of erfenis buiten de gemeenschap te houden. De schenker(s) of de erflater(s) kunnen bij de schenking of in het testament een uitsluitingsclausule opnemen.

Vennoot aansprakelijk voor schulden van de VOF na uittreden?

Blijft een vennoot hoofdelijk verbonden voor een schuld van de VOF ná uittreding uit de VOF?