Certificering van aandelen

Certificering van aandelen

Waarborg de continuïteit van jouw onderneming door jouw aandelen te certificeren

Wat gebeurt er met het bestuur van jouw onderneming ingeval zich er een calamiteit voordoet in jouw privé-situatie? Voor het scheppen van waarborgen voor een doeltreffend bestuur, het verzekeren van de continuïteit in de leiding en de zelfstandigheid van jouw onderneming is het verstandig om een stichting administratiekantoor in te richten.


Wat is certificering van aandelen?

Bij het certificeren van aandelen worden de aandelen van de aandeelhouder overgedragen aan een speciaal op te richten stichting administratiekantoor. Het stichting administratiekantoor heeft enkel als doel het beheren van de aandelen en het scheppen van waarborgen voor een doeltreffend bestuur van de vennootschap. De oorspronkelijke aandeelhouder ontvangt van de stichting in ruil voor de aandelen, certificaten van aandelen. Het stemrecht in de algemene vergadering van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouder, te weten de stichting. De certificaten geven enkel het recht op dividenduitkering. De certificaathouder heeft de economische eigendom in handen. Door de certificering wordt het winstrecht en het stemrecht dus gesplitst. 

Wanneer aandelen certificeren?

Er kunnen diverse redenen zijn om over te gaan tot certificering van aandelen. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen de mogelijke redenen worden weergegeven. 

Voorbeeld 1: Waarborgen van de continuïteit
Doordat alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap bij de certificering worden overgedragen aan een stichting administratiekantoor (STAK), verkrijgt de STAK daarmee de zeggenschap over het bedrijf (stemrecht in de algemene vergadering). Het bestuur van STAK kan op een zodanige wijze worden ingericht dat ingeval er zich een calamiteit voordoet in uw privé-situatie de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Voorbeeld 2: Bedrijfsopvolging in familiebedrijven
De kinderen krijgen in een vroeg stadium de certificaten van aandelen om vermogen op te bouwen. De ouders zitten in het bestuur van de stichting en bepalen het beleid in het bedrijf.

Voorbeeld 3: Werknemersparticipaties
Vaak wordt er een speciale werknemers-STAK opgericht waarin een klein deel van het geplaatste aandelenkapitaal wordt ondergebracht. De werknemers verkrijgen ieder een paar procent van de certificaten van aandelen. De STAK mag het stemrecht uitoefenen in de algemene vergadering. Zo hebben de werknemers ieder een winstrecht in de vennootschap, maar zij hebben geen zeggenschap in de algemene vergadering.

Stappen tot certificering

Wanneer er is besloten om over te gaan tot certificering van aandelen, zullen de volgende stappen moeten worden doorlopen:

  • Het oprichten van een Stichting Administratiekantoor;
  • Het vaststellen van de voorwaarden waaronder de aandelen worden gecertificeerd;
  • Het overdragen van aandelen tegen uitreiking van certificaten van aandelen.

Advies nodig bij het certificeren van aandelen?

Bij Marks Wachters notarissen begeleiden we veel bedrijven en directeur-groot aandeelhouders bij het certificeren van de aandelen in hun onderneming. Heb je vragen of behoefte aan een nadere toelichting, neem dan contact met ons op via de website! Je kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55.

mr. Jaap van Zwet