'Daar plak ik wel een sticker met jouw naam onder'

Vorige week stond ik op een feestje waar mijn oom tegen mij vertelde dat hij een sticker met mijn naam erop onder zijn nieuwe auto gaat plakken, zodat ik deze, bij zijn overlijden, van hem kan erven. Dat is een opmerking die ik al vaker (als grap uiteraard) voorbij heb horen komen. Maar kan dit ook daadwerkelijk?

Nalatenschap regelen

Het plakken van stickers onder bezittingen heeft te maken met het regelen van uw nalatenschap. Uw wensen betreffende uw nalatenschap kunt u vastleggen in een codicil of testament.

Codicil

Een codicil is een door uzelf handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin u kunt bepalen aan wie u duidelijk omschreven losse spullen (nooit geld) nalaat aan personen die u hebt uitgekozen. Het nadeel van zo'n document is dat dit stuk papier na uw overlijden tussen uw goederen in huis gemakkelijk (al of niet bewust) over het hoofd wordt gezien. Het verdient daarom de voorkeur om deze zaken vast te leggen in een testament.

Testament

Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat uw wensen zijn met bertrekking tot uw vermogen na overlijden. Deze wensen gaan over uw bezittingen en/of schulden. De notaris zorgt er voor dat uw testament wordt geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister, zodat uw erfgenamen na uw overlijden weten óf en bij welk notariskantoor u een testament heeft gemaakt.

Let wel, het gaat hier om wat er gebeurt ná uw overljden. Dit in tegenstelling tot het hierna genoemde levenstestament.

Levenstestament

Een levenstestament regelt situaties tijdens uw leven. Hierbij moet u denken aan een situatie waarin u ziek wordt of een ongeval krijgt, waardoor u zelf niet meer in staat bent om te handelen. In een levenstestament geeft u aan wie u het vertrouwen geeft uw belangen en behartigen middels een vermogensrechtelijke en/of medische volmacht.

Hoe zit het met het plakken van stickers?

U weet nu hoe u de verdeling van uw nalatenschap kunt regelen. Ook vertelde ik eerder over de auto waar een sticker met mijn naam onder zit. Nu gaan we er van uit dat de persoon die de sticker onder zijn auto heeft geplakt, ook stickers onder de rest van zijn bezittingen heeft geplakt. Hij geeft dus aan wat hij wenst dat er gebeurt met zijn bezittingen na zijn overlijden.

Toch is het niet zo dat de stickers zorgen voor een rechtsgeldige verdeling van zijn nalatenschap zoals hij dit wenst. Wanneer met betrekking tot uw wensen niets is vastgelegd, weet u niet zeker of dit ook zo wordt geaccepteerd door de erfgenamen. Daarnaast kan het zijn dat meerdere erfgenamen die ene bezitting willen erven. Dit kan leiden tot een situatie waar u misschien geen rekening mee heeft gehouden: uw erfgenamen voelen zich tekort gedaan of er ontstaat een ruzie.

Conclusie

Hoe duidelijker en hoe beter u uw wensen vast laat leggen, hoe minder kans op onenigheid onder uw erfgenamen. Praat met degenen aan wie u iets na wilt laten en achterhaal wat deze graag willen erven. Leg deze wensen vast in een testament. De notaris kan u adviseren bij vragen en stelt samen met u een goed testament op.

Wist u dat?

Het mogelijk is om een bepaling in uw testament op te nemen dat hetgeen men van u erft nooit valt in de gemeenschap van goederen waarin zij gehuwd of als partner geregistreerd zijn, zodat zij dit bij een eventuele echtscheiding niet hoeven af te rekenen met een ex-partner?


Contact opnemen

U kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer u een vraag heeft over nalatenschappen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen u graag verder en adviseren graag wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Nalatenschap regelen