Voorzitter doorslaggevende stem? Géén ANBI!

Voorzitter doorslaggevende stem? Géén ANBI!

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan volgens de Belastingdienst alleen een ANBI zijn, als ze voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Om als ANBI aangewezen te worden door de Belastingdienst moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

Gescheiden vermogen

Een van de voorwaarden om als ANBI te worden aangewezen is dat de bestuurders of beleidsvepalers van de instelling niet over het vermogen van de instelling mogen beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van een gescheiden vermogen.

"Alsof het zijn eigen vermogen is"

Als voorbeeld waar het mis kan gaan met dit gescheiden vermogen gebruiken we een rechtszaak van de Rechtbank Gelderland1. De zaak betrof het volgende:

Volgens de statuten van stichting X beoogt zij een algemeen nut. De stichting heeft in 2012 een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om te worden aangemerkt als een ANBI2, maar dit verzoek is afgewezen. De Rechtbank heeft hier over geoordeeld dat stichting X niet als ANBI kan worden aangewezen, omdat aannemelijk is dat de voorzitter van de stichting zowel op grond van de statuten als op grond van de feitelijke omstandigheden de volledige zeggenschap heeft over het vermogen van de stichting.

Er zijn twee bestuurders binnen de stichting, waarvan de voorzitter, bij staking van de stemmen, op grond van de statuten de doorslaggevende stem heeft. In de statuten is ook opgenomen dat geen van de bestuurders over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. 

Het opnemen van een dergelijke bepaling in de statuten alleen is niet genoeg, ook moet volgens de Rechtbank door middel van de statuten en de interne organisatie feitelijk onmogelijk worden gemaakt dat een bestuurder over het vermogen kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

Feitelijke betrokkenheid

Omdat de statuten bepalen dat de voorzitter altijd de doorslaggevende stem heeft, heeft deze de beslissingsmacht over het vermogen van de stichting. De Rechtbank leidt hieruit af dat de feitelijke betrokkenheid van de penningmeester bij de stichting te verwaarlozen is.

Geen gescheiden vermogen = geen ANBI

Wil je dat jouw instelling in aanmerking komt voor de ANBI statuts? Dan moet de instelling aan alle in dit artikel genoemde voorwaarden voldoen. Let extra op met het gescheiden houden van het vermogen van de instelling. Zowel de statuten als de interne organisatie van de instelling moeten waarborgen dat de toekomstige schenkingen ten goede komen van de ANBI en niet aan de privébelangen van een of meer van de bestuurders!

1 Rb Gelderland 24 maart 2015, nr AWB 14/8922 (RBGEL:2015:1934)
2 Als bedoeld in art. 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Heb je een vraag over de ANBI status?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over de ANBI status. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.