Overdrachtsbelasting: woonhuis vs. bedrijfspand

Overdrachtsbelasting: woonhuis vs. bedrijfspand

Overdrachtsbelasting: woonhuis vs bedrijfspand

Overdrachtsbelasting is een belasting die in Nederland wordt geheven wanneer je een huis of bedrijfspand koopt of bijvoorbeeld het recht van opstal of erfpacht op een woning of bedrijfspand verkrijgt. Bij het verkrijgen van een woning betaal je 2% overdrachtsbelasting en bij het verkrijgen van een bedrijfspand 6%.

Casus

Meneer Janssen koopt een villa, waarin een advocatenkantoor was gevestigd en daardoor als bedrijfspand werd gebruikt. Meneer Janssen wil de villa als woonhuis gaan gebruiken en betaalt daarom 2% overdrachtsbelasting bij de verkrijging van het huis. 

De Rechtbank1 vindt dat meneer Janssen 6% overdrachtsbelasting moet betalen, omdat hij naar hun mening een bedrijfspand heeft gekocht.

Woning vs. bedrijfspand

Het verschil tussen een woning en een bedrijfspand lijkt simpel. Dit is alleen niet altijd het geval. Zo blijkt ook uit bovenstaande casus. Meneer Janssen koopt de villa met bedoeling het te gebruiken als woonhuis. Dit is zelfs in de leveringsakte opgenomen.

De Rechtbank vindt dat, ondanks dat de villa door meneer Janssen na aankoop verbouwd is tot woonhuis, sprake is van de verkoop/ankoop van een bedrijfspand. De rechtbank vindt namelijk dat de villa, ten tijde van de overdracht, nog steeds "naar zijn aard bestemd was voor de functie kantoorruimte". Dit komt ook omdat er voor de overdracht geen ingrijpende verbouwing is geweest en het pand dus als kantoorruimte/bedrijfspand is geleverd.

Heersende leer

De redenering van de Rechtbank Gelderland is de redenering zoals die door de Rechtbanken in Nederland wordt gehanteerd. Het gaat bij de verkrijging dus niet om de bedoeling van de koper, maar om de 'aard van de bestemming' van het pand. Dat wil zeggen: hoe het pand is ingericht ten tijde van de verkrijging. Let hier dus op bij de aankoop van een woonhuis dat momenteel wordt gebruikt als bedrijfspand.

1 Rb. Gelderland 5 maart 2015, nr AWB 14/4451 (RBGEL:2015:1431)

Update (februari 2016)

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de uitspraak van de Rechtbank vernietigd. De onroerende zaak was gebouwd als woning en heeft zowel een woon- als kantoorbestemming. De onroerende zaak is daarna in gebruik genomen als kantoor waarbij de woning is aangepast voor het gebruik als kantoor. Volgens het Gerechtshof is de aard van onroerende zaak woning gebleven en daar doet het tussentijdse gebruik als kantoor niet aan af.

Conclusie: Meneer Janssen is dus slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd in plaats van 6% omdat sprake is van een woning.

(tegen deze uitspraak van het Hof is cassatie ingesteld door de staatssecrataris van Financiën. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen)

Heb je een vraag of wil je advies over overdrachtsbelasting?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

mr. Anne van Uden - van Dijk