Wat is een UBO?

Wat is een UBO?

Een UBO is degene die het uiteindelijk belang heeft in de betreffende entiteit. Een UBO is altijd een natuurlijke persoon. Afhankelijk van de entiteit, wordt aan de hand van verschillende gronden getoetst wie als UBO dient te worden aangemerkt.

Waar staat UBO voor?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.

Waartoe dient de UBO-registratie?

Op grond van Europese regels dienen alle EU-lidstaten een UBO-register te hebben. Deze registers dienen ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Entiteiten met UBO verplichting

De registratieplicht zal gelden voor de volgende entiteiten:
• Besloten en naamloze vennootschappen (niet-beursgenoteerd)
• Stichtingen
• Verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid OF met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming)
• Onderlinge waarborgmaatschappijen (owm)
• Coöperaties
• Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
• Rederijen
• Europese naamloze vennootschappen (SE)
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
• Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Contact opnemen

Let op!

Bent u reeds bestuurder van een entiteit uit bovengenoemde lijst? Dan bent u verplicht om binnen 18 maanden, dus uiterlijk op 27 maart 2022, aan de registratie te hebben voldaan. Het registreren is mogelijk via de KVK. Degenen die binnen de organisatie bevoegd is om opgaven te doen aan het handelsregister mogen ook UBO’s inschrijven.

Beoordelingen

1070 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9.1
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
Salomon Tijssen
Geplaatst op 19 september 2022
Ervaring

PRETTIGE ONTSPANNEN SFEER

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Familie Relatie

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Coolen Boerakker
Geplaatst op 6 september 2022
Ervaring

Zeer positief

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Familie Relatie

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Jules Tahapary
Geplaatst op 6 september 2022
Ervaring

Correcte afhandeling neemt zaken goed door

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Ondernemers Bedrijfsoverdracht

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja