Samenwonen en jullie eerste huis: hier moet je op letten!

Jullie relatie heeft inmiddels een nieuw hoofdstuk bereikt: jullie gaan samenwonen, gefeliciteerd! In dit blog lees je alles waar je op moet letten en waar je rekening mee moet houden. Daarnaast lees je in dit blog handige tips!

Een huis gevonden, wat nu?

Nadat jullie met de verkoper overeenstemming hebben bereikt over de koopprijs van de woning zal door de makelaar een koopovereenkomst worden opgesteld. Deze overeenkomst wordt door de verkoper en jullie ondertekend. Daarna hebben jullie nog drie dagen bedenktijd. In deze tijd mogen jullie nog  van de koop van de woning afzien zonder dat je hiervoor een reden hoeft op te geven. 

Ook is het mogelijk in de koopovereenkomst de mogelijkheid op te laten nemen dat jullie nog van de koop kunnen afzien als je bij de bank geen financiering kunt krijgen voor de woning. Dit wordt ook wel een financieringsvoorbehoud genoemd. Hieraan is een uiterste datum gekoppeld. Het is aan te raden al voor het tekenen van de koopovereenkomst bij de bank te informeren of de koopprijs door hen gefinancierd wordt in jullie situatie. Na het tekenen van de overeenkomst heb je dan nog tijd om de zaken met de bank helemaal te regelen, maar dan heb je vooraf al een indicatie van de mogelijkheden. 

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst zal de notaris die jullie in de overeenkomst hebben aangewezen, de akte van levering gaan opstellen. Door ondertekening van deze notariële akte en de inschrijving daarvan in de registers van het Kadaster zal de woning aan jullie in eigendom worden geleverd, dus op jullie naam worden gezet. 

Een appartement kopen

Het is mogelijk dat je een appartement gaat kopen als eerste gezamenlijke onderkomen. In dat geval wordt niet de eigendom van een woning overgedragen, maar de gerechtigdheid tot een appartementsrecht. Je koopt als het ware een onderdeel van een groter gebouw (bijvoorbeeld een flat) met een gebruiksrecht voor een bepaalde ruimte, namelijk jullie appartement/flat.

Bij de eigendomsverkrijging van een appartementsrecht wordt je meteen lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit is een vereniging van alle appartementseigenaren van het gebouw. Bepaalde bevoegdheden zoals beslissingen over onderhoud van het gebouw liggen bij de vereniging. De statuten van de vereniging en de gedragsregels voor de eigenaren en bewoners van de appartementen staan in het splitsingsreglement dat je bij de eigendomsakte van je appartement ontvangt, maar kunnen ook verder uitgewerkt zijn in een huishoudelijk reglement. 

De hypotheek

De meeste kopers van een huis hebben voor de aankoop financiering van een bank nodig. De geldlening wordt bij de bank geregeld. In de geldleningsovereenkomst staan onder andere de hoogte van de geldlening, de hypotheekrente die je moet betalen en de wijze waarop de lening moet worden afgelost. De bank wil in ruil voor de geldlening zekerheid hebben voor de terugbetaling van de lening in de vorm van een hypotheekrecht. Dit houdt in dat je het huis als onderpand aan de bank geeft. Indien je niet aan je (betalings)verplichtingen voldoet kan de bank in het uiterste geval het huis in het openbaar/op een veiling verkopen.

Het hypotheekrecht wordt op de woning gevestigd in een notariële hypotheekakte. Daarin worden de afspraken en overeengekomen verplichtingen tussen de bank en jullie vastgelegd. 

Het is ook mogelijk dat je geld gaat lenen van een familielid of een andere bekende. Het is belangrijk de voorwaarden goed vast te leggen. Wij zijn graag bereid met jullie mee te denken over het vastleggen van deze afspraken. 

Het samenlevingscontract

Wanneer je gaat samenwonen zonder dat je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan regelt de wet niets voor je. Jullie kunnen dan een samenlevingscontract sluiten, waarin je onder andere afspraken maakt over de kosten van jullie samenwoning (de boodschappen), de inboedel, de woonlasten, de verdeling van jullie gezamenlijke vermogen en het partnerpensioen. Een samenlevingscontract kun je te allen tijde beëindigen, bijvoorbeeld wanneer de relatie verbroken wordt. 

Ook belangrijk is het om nu al afspraken te maken voor het geval de relatie eindigt doordat jullie ruzie krijgen, of omdat een van jullie onverhoopt komt te overlijden. Bij ruzie moeten alle gezamenlijke spullen en schulden worden verdeeld. Voor de situatie van overlijden is het mogelijk af te spreken dat je achterblijvende partner dan eigenaar wordt van de gehele woning, omdat je hem of haar je eigen aandeel in de woning toekent. Als het huis belast is met een hypotheek, zal de achterblijvende partner wel verplicht blijven deze te blijven betalen. Afhankelijk van jullie situatie kan het ook slim zijn een testament op te maken.

Tips voor Starters op de huizenmarkt!

Om dit mooie hoofdstuk in jullie relatie wat makkelijker te maken hebben wij wat handige tips voor jullie opgesteld:

  • Laat je bij de aankoop goed adviseren door een makelaar;
  • Bij twijfel over de staat van het pand, laat een bouwkundig onderzoek uitvoeren;
  • Zoek een goede financiële adviseur die jullie kan helpen bij het afsluiten van de hypotheek. Neem al voor het sluiten van een koopovereenkomst contact op met de adviseur of direct met de bank om de financiële mogelijkheden vooraf te kennen;
  • Neem vrijblijvend met ons contact op en laat je ook voorlichten omtrent je persoonlijke situatie en het vastleggen van jullie wensen in een samenlevingscontract en eventueel testament;
  • Lees je in over de diverse aspecten op onze website!