Vermogen en overlijden

Vermogen en overlijden

Vermogen en overlijden

Wanneer je wilt afwijken van de gemeenschap van goederen kun je huwelijkse voorwaarden op laten stellen. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden kun je vele vermogensrechtelijke regelingen treffen. Hiervoor zijn meerdere varianten denkbaar. Huwelijkse voorwaarden zijn zowel vóór als ná het huwelijk op te stellen. Ben je ondernemer? Wat gebeurt er dan met jouw vermogen bij overlijden? Meer daarover lees je in dit blog!

Ondernemer en huwelijkse voorwaarden?

De meeste ondernemers sluiten voordat ze het ja-woord geven de wettelijke algehele gemeenschap van goederen uit door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat als er gedurende het huwelijk schulden ontstaan of een faillissement ontstaat, kunnen de schuldeisers enkel verhaal halen in het vermogen van de ondernemer. Ook bij het einde van het huwelijk door echtscheiding kunnen er vaak regelingen getroffen worden zodat de ondernemer zijn onderneming kan voortzetten. Hoe je jouw huwelijkse voorwaarden kan indeelt is uiteraard maatwerk waarbij wij je graag van dienst zijn. 

Overlijden en huwelijkse voorwaarden

Het huwelijk kan ook eindigen door overlijden. Vaak komen de echtelieden overeen dat bij het eindigen van het huwelijk door overlijden er wordt afgerekend "alsof" er een gemeenschap van goederen heeft bestaan, een zgn. finaal verrekenbeding. Wanneer de "vermogende" echtgenoot komt te overlijden heeft de langstlevende echtgenoot thans een vrijstelling van €638.089,-. Over het meerdere van €891.911,- is de langstlevende erfbelasting verschuldigd. 

Stel dat de nalatenschap €1.500.000,- is. Zonder finaal verrekenbeding erft de "onvermogende" echtgenoot dus 1,5 mln. Met finaal verrekenbeding wordt er afgerekend alsof er een gemeenschap bestond.

Rekenvoorbeeld

Zonder finaal verrekenbeding:

Omvang nalatenschap €1.500.000
Vrijstelling 2017 €638.089
Belaste verkrijging €861.911
Erfbelasting €160.154


Met finaal verrekenbeding:

Omvang nalatenschap €1.500.000
Vrijstelling 2017 €638.089
Belaste verkrijging €111.911
Erfbelasting €11.191


Verschil in erfbelasting: €148.963,-

Overlijden en een finaal verrekenbeding

In bovenstaand voorbeeld is uitgegaan dat de vermogende echtgenoot als eerste komt te overlijden. Een finaal verrekenbeding pakt niet altijd gunstig uit. Onder andere als de "onvermogende" echtgenoot als eerste komt te overlijden moet er afgerekend worden over vermogen wat eerst privé was.

Tevens kunnen ondernemers gebruik maken van verschillende bedrijfsopvolging faciliteiten, hierna BOF.
Hierbij kan er bij overlijden een vrijstelling gelden van € 1.063.479,- en over het meerdere is 83% vrijgesteld. De BOR kan dus een forse besparing aan erfbelasting opleveren.

Vier jaar geleden heeft de Staatssecretaris besloten dat bij een finaal verrekenbeding de BOF ook kan gelden. Echter blijkt een combinatie van huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding in de praktijk niet altijd gunstig uit te pakken. In sommige gevallen kan het fiscaal gunstiger zijn om i.p.v. een finaal verrekenbeding, de huwelijkse voorwaarden geheel op te heffen.

Advies nodig?

Bij Marks Wachters notarissen werken specialisten op het gebied van ondernemingsrecht en familierecht. Samen kunnen zij zich buigen over uw specifieke situatie en je voorzien van persoonlijk en duidelijk advies. Je kunt ons bereiken op het telefoonnummer 040 244 88 55. Ook kun je ons een bericht sturen!

mr. Anique Wetzels