Stamrecht B.V. in 2014 verboden?

Stamrecht B.V. in 2014 verboden?

Stamrecht B.V. in 2014 verboden?

Afgelopen weken is bekend geworden dat het kabinet bezuinigingsmaatregelen door wil gaan voeren die de staatkas 6 miljard op moeten leveren. Een van de maatregelen is (aldus verschillende landelijke media) het per 1 januari 2014 afschaffen van de stamrecht B.V. Wat zijn nu echter de gevolgen van deze afschaffing en wat betekent het voor bestaande stamrecht B.V's? Marks Wachters notarissen wil je met deze blog voorbereiden op de mogelijke gevolgen van de voorgenomen afschaffing.

Wat is een stamrecht B.V.?

Een stamrecht B.V. is een vennootschap die door een (toekomstig) ex-werknemer kan worden opgericht om de bij zijn of haar ontslag verkregen ontslagvergoeding in onder te brengen en door middel van uitkeringen uit deze B.V. zijn of haar maandelijkse inkomen later aan te vullen.

Stel je werkt bij bedrijf X, wordt ontslagen en krijgt een ontslagvergoeding van €150.000,-. Dit bedrag kun je onderbrengen in een door jou op te richten stamrecht B.V. waarna je door middel van uitkeringen vanuit deze B.V. jouw maandelijkse inkomen aan kan vullen. De B.V. treedt op als jouw inkomensverzekeraar. 

Waarom een stamrecht B.V.?

Zoals gezegd wordt de ontslagvergoeding vaak gebruikt om een lager inkomen aan te vullen. Bij deze maandelijkse uitkering hoeft men bijvoorbeeld slechts 42% inkomstenbelasting te betalen omdat men met de uitkering een inkomen heeft dat in de derde schrijf van Box 1 belast wordt. Bij een directe volledige uitkering van de ontslagvergoeding moet men 52% inkomstenbelasting betalen over een groot gedeelte van deze uitkering, omdat de inkomsten dan in de vierde schrijf van Box 1 belast worden. De uitkeringen van de stamrecht B.V. kunnen dus een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren omdat u slechts maximaal 42% in plaats van 52% inkomstenbelasting betaald.

De stamrecht B.V. per 1 januari 2014

Het kabinet is voornemens om de fiscale faciliteiten van de stamrecht B.V. per 1 januari 2014 af te schaffen hetgeen inhoudt dat bij een eventueel ontslag en ontslagvergoeding deze ontslagvergoeding niet meer ondergebracht kan worden in een stamrecht B.V.. Dit heeft  als gevolg dat wanneer de ontslagvergoeding direct wordt uitgekeerd, deze voor een groot gedeelte zal worden belast met een percentage van 52% inkomstenbelasting. Zodoende vervalt het belastingvoordeel dat de stamrecht B.V. tot nu toe opleverde. Deze maatregel moet voor het kabinet in 2014 830 miljoen euro opleveren.

Bestaande stamrecht B.V.'s hebben de mogelijkheid om in 2014 hun saldo uit te keren tegen een tarief van 80% van het normale belastingtarief. Dit houdt in wanneer men normaal gesproken 52% inkomstenbelasting moet betalen, men in 2014 de mogelijkheid krijgt om tegen een tarief van 41,6% (80% van 52%) uit te keren. Dit 'voordelige' tarief geldt alleen voor een uitkering in 2014 en niet voor de daaropvolgende jaren. Deze stimulan tot uitkeren van het saldo van de stamrecht B.V. moet in 2014 1,2 miljard euro voor het kabinet opleveren.

Definitief

Bestaande maatregelen van het kabinet worden genoemd in het Belastingplan 2014. Dit Belastingplan is nog niet definitief en de verwachting is dat op Prinsjesdag (de 3e dinsdag van september) er meer duidelijkheid zal komen over de voorgenomen afschaffing van de stamrecht B.V.. Wanneer de maatregelen doorgang zullen vinden kunt u vanaf 1 januari 2014 géén nieuwe stamrecht B.V. meer oprichten en slechts in 2014 het saldo van uw bestaande stamrecht B.V. tegen een 'voordelig' tatief van 80% van het toepasselijke inkomstenbelastingpercentage uit kunnen keren.

Heb je vragen of advies nodig?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.