Wat is een levenstestament?

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt,  tweijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Meer informatie over testamenten? Klik hier!

Op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het volgende nieuwsbericht te lezen:

"Vanaf 1 april accepteren alle banken de financiële volmacht uit een levenstestament. Hierover hebben de Koningklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) overeenstemming bereikt. De onduidelijkheid die bij banken bestond of iemand wel of niet de volledige zeggenschap heeft over de financiën van een derde behoort hiermee tot het verleden. Levenstestamenten die gemaakt worden volgens het nieuwe model worden door alle banken geaccepteerd."

Voor banken was de inhoud van het levenstestament soms praktisch niet uitvoerbaar, bijvoorbeeld wanneer er meerdere gevolmachtigden zijn die alleen samen mogen handelen. Een bank kan namelijk niet zien of de gevolmachtigden samen achter de computer zitten om te internetbankieren of met zijn tweeën bij de geldautomaat staan om geld op te nemen. Gevolg daarvan was dat banken soms niet met het levenstestament konden werken.

Model levenstestament gewijzigd

Dat probleem is nu opgelost. In overleg met de KNB, en de grote banken is het model voor levenstestamenten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo wordt expliciet aandacht besteed aan de reden die iemand heeft met het maken van het levenstestament. Daarnaast krijgt de gevolmachtigde nu de ruimst mogelijke bevoegdheden, ook als er meerdere gevolmachtigden zijn. Hierdoor hoeven banken niet meer te controleren of degene die betalingen doet via internetbankieren of een geldautomaat dat wel mag. Om mogelijk misbruik van de ruimere bevoegdheden van de gevolmachtigde tegen te gaan, is een andere beschermingsregeling ingebouwd: de bepalingen over rekening en verantwoording en toezicht zijn sterk uitgebreid.


Vraag stellen

U kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer u een vraag heeft over het levenstestament. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen u graag verder en adviseren graag wat voor uw situatie de beste oplossing is.