Wat is een familiehypotheek?
Wat is een familiehypotheek?

Wat is een familiehypotheek?

Een familiehypotheek is een hypotheek waarbij de geldverstrekker niet een bank of andere financiële instelling is, maar een familielid. Dit kan bijvoorbeeld een ouder zijn die geld uitleent aan zijn kind om een huis te kopen, of een grootouder die zijn kleinkinderen helpt met het financieren van hun eerste woning. Dit kan voordelen hebben, maar er zijn ook risico's aan verbonden.

Familiehypotheek

Een familiehypotheek werkt hetzelfde als een gewone hypotheek, behalve dat een familielid de geldverstrekker is. Ook bij een familiehypotheek maak je van te voren afspraken over de voorwaarden voor de hypotheek, de aflosvorm, het rentepercentage, de rentevaste periode, de looptijd en het bedrag dat je leent. Deze voorwaarden worden in een geldleningsovereenkomst vastgelegd.

Voordelen

Een familiehypotheek kan voor zowel de geldverstrekker als voor de ontvanger voordelig zijn. Voor de geldverstrekker biedt het bijvoorbeeld de mogelijkheid om een iemand te kunnen helpen en om eventueel een deel van het vermogen over te dragen door middel van het schenken van de ontvangen rente. Daarnaast kan het op dit moment door de rente-inkomsten een beter netto rendement opleveren dan wanneer het geld op een spaarrekening bij de bank staat.

Voor de ontvanger kan een familiehypotheek ook gunstig zijn omdat er vaak minder strenge leenvoorwaarden worden gesteld dan bij reguliere hypotheekverstrekkers. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld bereid zijn om een hogere lening te verstrekken aan hun kinderen dan dat banken zouden doen. Daarnaast hoeft er soms geen aanvullende verzekering afgesloten te worden en kunnen er lagere maandlasten ontstaan.

Nadelen

Echter kleven er ook nadelen aan deze vorm van hypotheekverstrekking. Een belangrijk nadeel is dat het tot spanningen binnen de familie kan leiden, met name in gevallen waarbij niet alle kinderen financiële steun ontvangen. Ook als er onverwachte veranderingen optreden in de financiële situatie van één van de partijen (bijvoorbeeld werkloosheid), kan dit spanning veroorzaken. Het is daarom aan te raden om van tevoren over deze situaties na te denken en professionele hulp in te schakelen voor advies.

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met fiscale gevolgen. De rente die wordt betaald over een familiehypotheek moet bij de Belastingdienst als inkomen worden aangegeven door degene die de rente ontvangt. Daarnaast moet de geldlening een zakelijk karakter hebben anders bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst een schenking ziet in de overeengekomen geldleningsovereenkomst.

Ook moeten beide partijen zich bewust zijn van eventuele juridische risico's. Zoals bij elke hypothecaire lening dient het onderpand goed vastgelegd te worden en moeten alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Bij onduidelijkheden of conflicten kan dit tot juridische procedures leiden.

Conclusie

Een familiehypotheek kan dus voordelen bieden, maar het is belangrijk om goed na te denken over de afspraken die gemaakt worden en de mogelijke gevolgen voor persoonlijke en financiële situaties. Een familiehypotheek kent veel juridische en fiscale gevolgen voor zowel de geldverstrekker als de ontvanger. Je kunt daarom altijd vrijblijvend contact met ons opnemen met de specialisten van Marks Wachters notarissen voor meer informatie en advies over een familiehypotheek.

Contact opnemen

Een familiehypotheek kent veel juridische en fiscale gevolgen voor zowel de geldverstrekker als de ontvanger. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

mr. Coen van Elsen