Schenken of erven in 2024
Schenken of erven in 2024

Schenken of erven in 2024

Schenken of erven in 2024

20 december 2023

Wanneer je een erfenis of schenking ontvangt, kunnen schenk- of erfbelastingen van toepassing zijn. Bepaalde bedragen zijn echter vrijgesteld van belasting. Voor het bedrag dat de vrijstelling overschrijdt, dien je belasting te betalen. Jaarlijks worden de belastingtarieven en vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting geactualiseerd. Het Belastingplan is recent goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer, waardoor de nieuwe tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2024 nu definitief bekend zijn.

Vrijstellingen schenkbelasting 2024:

Elk jaar mogen ouders aan elk kind belastingvrij een bedrag van € 6.633,- schenken. Als de schenking dit bedrag niet overschrijdt, is het niet nodig om aangifte te doen bij de Belastingdienst. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar oud bestaat de mogelijkheid om een eenmalige belastingvrije schenking te ontvangen, in principe tot € 31.813,-. Of de schenking wordt besteed aan de eigen woning of aan iets anders maakt hierbij geen verschil. Indien het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de betaling van een kostbare studie of opleiding, geldt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van € 66.268,-. Als je deze bedragen schenkt, is het noodzakelijk om aangifte te doen bij de Belastingdienst en een beroep te doen op de desbetreffende vrijstelling.

Schenken aan:

Vrijstelling tot:

Kind

€ 6.633

Kind 18 – 40 jaar (bestedingsvrij)

€ 31.813

Kind 18 – 40 jaar (t.b.v. studie)

€ 66.268

Overig (zoals kleinkinderen, broer of zus)

€ 2.658

Vrijstellingen erfbelasting 2024:

Iedereen die erft, kan te maken krijgen met erfbelasting. Het bedrag dat je moet betalen hangt af van de grootte van de erfenis en van je relatie met de overledene. Sommige delen van de erfenis zijn vrijgesteld van belasting en ook dit hangt af van je relatie met de overledene.

 

Verkrijging erfenis door:

 

Vrijstelling tot:

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwde samenwoner)

€ 795.156

Kinderen, kleinkinderen

€ 25.187

Invalide kind

€ 75.546

Ouder

€ 59.643

Alle overige personen

€ 2.658

Tarieven schenk- en erfbelasting 2024:

Wanneer je meer erft of geschonken krijgt dan de vrijstelling dan moet je daarover schenkbelasting of erfbelasting betalen. Hierbij gelden de volgende tarieven:

Deel van de belaste verkrijging

Partner of kinderen

Kleinkinderen

Andere verkrijgers

0 tot € 152.368

10%

18%

30%

€ 152.368 en hoger

20%

36%

40%

 

Waarom is schenken interessant voor mij?

 

Er zijn drie redenen waarom schenken interessant kan zijn. In de eerste plaats kan het prettiger zijn om iets te schenken terwijl je nog leeft, in plaats van na je overlijden. Ten tweede kan het schenken van geld leiden tot een vermindering van de grondslag voor de berekening van je eigen bijdrage voor zorgkosten, wat resulteert in een lagere eigen bijdrage. Ten derde kan het schenken van geld ervoor zorgen dat je kinderen bij je overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen, doordat het vermogen (en daarmee de nalatenschap) kleiner wordt. Met een goed doordacht schenkingsplan kan het schenken van geld duizenden euro's aan erfbelasting besparen voor je erfgenamen. Het is dus zeker de moeite waard om te overwegen.

Van plan om te schenken?

Bij ons kun je terecht voor advies als je overweegt om een schenking te doen. We helpen je graag om de juiste keuzes te maken en rekening te houden met alle belastingen.

Ook als je vragen hebt over erfbelasting of schenkbelasting, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij staan voor je klaar om je te adviseren en te ondersteunen. Neem gerust contact met ons op om je wensen te bespreken.

mr. Remy de Gier