Overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2023

Overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2023

Overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2023

5 januari 2023

Nadat per 1 januari 2021 grote veranderingen omtrent het tarief van de overdrachtsbelasting hebben plaatsgevonden, is het tarief van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%! Daarnaast is de startersvrijstelling per 1 januari 2023 van toepassing tot en woningwaarde van maximaal €440.000,-. Meer informatie vind je hieronder.

 

Wat is overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting is een belasting die in Nederland wordt geheven wanneer je onroerend goed aankoopt. Met onroerend goed wordt onder meer bedoeld een huis of bedrijfspand of bijvoorbeeld het recht van opstal of erfpacht op een woning of bedrijfspand. 

Overdrachtsbelasting vóór 1 januari 2021

Voor 1 januari 2021 was de overdrachtsbelasting als volgt geregeld: voor woningen betaalde je 2% overdrachtsbelasting over de marktwaarde (ongeachte je als particulier of als belegger of rechtspersoon kocht) en voor ander onroerende goed, zijnde niet-woning zoals onder andere bedrijfspanden, gold een tarief van 6% overdrachtsbelasting. 

Overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 was het uitgangspunt dat het normale tarief van de overdrachtsbelasting 8% was. Echter is er een uitzondering op het normale tarief van de overdrachtsbelasting: indien als natuurlijk persoon een woning koopt die je - anders dan tijdelijk - als hoofdverblijf gaat gebruiken, kan je een beroep doen op het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting.

De grootste verandering per 1 januari 2021 gold voor starters: zij kunnen gebruik maken van een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting waardoor voor hen een tarief van 0% geldt ten aanzien van de overdrachtsbelasting. Starters zijn in de ogen van de overheid natuurlijke personen van 18 tot 35 jaar, ook is van belang dat de starter nog niet eerder een beroep heeft gedaan op de startersvrijstelling. Daarbij moeten deze natuurlijke personen de woning - anders dan tijdelijk als hoofdverblijf - gaan bewonen voor een periode van minimaal 6 maanden om een beroep te kunnen doen op deze startersvrijstelling.

Voor alle niet natuurlijke personen en natuurlijke personen die de woning niet zelf gaan bewonen gold het tarief voor de overdrachtsbelasting van 8%. Voor niet-woningen gold het tarief van 8% waar dit eerst nog 6% overdrachtsbelasting was.

Overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt als normaal tarief voor de overdrachtsbelasting een percentage van 10,4%. Dat is een stijging van 2,4% ten opzicht van voorgaande jaren. Degenen die het normale tarief aan overdrachtsbelasting betalen zijn:

  • natuurlijke personen die een woning verkrijgen die ze niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken;
  • natuurlijke personen die een bedrijfspand of ander onroerend goed (niet zijnde een woning) verkrijgen;
  • rechtspersonen die een woning, een bedrijfspand of ander onroerend goed (niet zijnde een woning) verkrijgen.

Daarnaast is per 1 januari 2023 de woningwaarde grens waarvoor de startersvrijstelling geldt verhoogd tot een bedrag van €440.000,-. Kopers (tussen de 18 en 35 jaar) betalen (onder voorwaarden) geen overdrachtsbelasting voor een woning van maximaal € 440.000.

 

Advies nodig of heb je vragen?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over de overdrachtsbelasting vanaf 2021 of de startersvrijstelling. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

mr. Lex Heijmans