Eindejaarsblog - Wat brengt 2024?
Eindejaarsblog - Wat brengt 2024?

Eindejaarsblog - Wat brengt 2024?

Met de start van december breekt voor veel van onze relaties en voor onszelf een mooie maar drukke tijd aan. Om het jaar 2023 goed af te kunnen sluiten, kijken we in deze blog vooruit naar de veranderingen die 2024 met zich meebrengt. We behandelen diverse onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de persoonlijke situatie van jou of voor je onderneming. Wil je nog zaken regelen voor het einde van het jaar? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor, we staan klaar om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.

Startersvrijstelling

De overdrachtsbelasting is een belasting die moet worden betaald bij de aankoop van een woning. Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-starters bedraagt 2% van de aankoopprijs, terwijl beleggers 10,4% betalen. Startende kopers die aan alle voorwaarden voldoen, hoeven in 2024 geen overdrachtsbelasting te betalen bij de aankoop van een woning tot € 510.000 (nu nog € 440.000). De stijging van deze grens is gebaseerd op de veranderingen in de landelijke gemiddelde WOZ-waarde in 2023.

NHG

Per 1 januari 2024 wordt de NHG-grens voor hypotheekleningen verhoogd naar € 435.000. NHG fungeert als een vangnet voor woningeigenaren die geconfronteerd worden met financiële moeilijkheden, gedwongen verkoop, of restschulden, waardoor extra zekerheid wordt geboden. Voor meer informatie over de NHG-grens verwijzen we je graag naar https://www.nhg.nl/

Jubelton

Vanaf 2024 wordt de belastingvrije schenking voor een eigen woning volledig afgeschaft. Dit jaar is de schenkingsvrijstelling al aanzienlijk verlaagd. In 2023 is het maximaal toegestane bedrag voor een schenking voor een eigen woning aan bijvoorbeeld jouw kind of kleinkind € 28.947. Als je eerder al een schenking voor een eigen woning hebt gedaan, bijvoorbeeld in 2021 of 2022, mag je dat bedrag in 2023 nog aanvullen tot ruim € 100.000. Het is belangrijk te beseffen dat een schenking die in 2022 is gedaan, uiterlijk in 2024 moet zijn besteed aan een eigen woning.

BOR 2024: vastgoed

Vanaf 1 januari 2024 beschouwt de Belastingdienst onroerend goed dat aan derden wordt verhuurd als beleggingsvermogen, waardoor het niet in aanmerking komt voor bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Het doel is om discussies met de Belastingdienst over de kwalificatie van verhuurd vastgoed te verminderen. Het kabinet vindt het niet problematisch als een deel van het verhuurde vastgoed wordt verkocht om belastingverplichtingen te voldoen. Kortdurende verhuur, zoals hotelkamers, valt buiten de maatregel, terwijl huur voor bewoning er wel onder valt. Onroerende zaken in eigen gebruik voor bedrijfsuitoefening vallen buiten de maatregel, zoals binnen een concern.

Digitaal oprichten BV wettelijk mogelijk per 1 januari

Het wetsvoorstel digitaal oprichten bv (DOBV) wordt definitief op 1 januari 2024 ingevoerd. De implementatiewetgeving maakt het voor EU-inwoners mogelijk om digitaal een bv op te richten via een digitale notariële akte, met digitale identificatie en digitale ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Marks Wachters notarissen houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Hierover later meer. Voor meer informatie of bij interesse, neem dan contact met ons op.

Advies nodig of heb je vragen?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je vragen hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. 

mr. Remy de Gier