Bedrijfsopvolging, 7 praktische tips!
Bedrijfsopvolging, 7 praktische tips!

Bedrijfsopvolging, 7 praktische tips!

Bedrijfsopvolging, 7 praktische tips!

16-05-2023

Bedrijfsopvolging is een complex proces waar veel ondernemers mee te maken krijgen. Het is de overdracht van een onderneming van de ene generatie naar de andere, of van de ene eigenaar naar de andere. Dit kan om verschillende redenen wenselijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan: pensionering, ziekte of overlijden van de huidige eigenaar. Bedrijfsopvolging is een belangrijk onderwerp voor ondernemers, maar het kan ook een uitdagend proces zijn. Waar moet je op letten bij bedrijfsopvolging? In dit artikel gaan we dieper in op deze vraag.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat bedrijfsopvolging niet alleen gaat over het overdragen van eigendom en beheer van een bedrijf. Het gaat ook om het creëren van continuïteit in het bedrijf en om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf blijft groeien en bloeien onder de nieuwe leiding.

Wanneer je jouw bedrijf wilt overdragen aan iemand anders, dan zijn er verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. Hieronder bespreken we een aantal belangrijke punten die je niet mag vergeten tijdens dit proces:

1. Begin op tijd

Bedrijfsopvolging is geen proces dat je binnen enkele weken of maanden afrondt. Het vergt vaak jarenlange planning en voorbereiding voordat alles klaar is voor de daadwerkelijke overdracht. Begin daarom op tijd met nadenken over wie jouw bedrijf zou kunnen overnemen en wat de nieuwe eigenaar nodig heeft om succesvol te zijn.

2. Stel een opvolgingsplan op

Het opstellen van een opvolgingsplan is essentieel voor het succesvol overdragen van jouw bedrijf. Dit plan moet alle informatie bevatten die de nieuwe eigenaar nodig heeft om het bedrijf voort te zetten. Denk hierbij aan informatie over klanten, leveranciers, financiële gegevens en toekomstplannen.

3. Zoek de juiste persoon

De keuze voor een geschikte opvolger is cruciaal voor het succes van de overdracht. Je wilt iemand vinden die niet alleen gepassioneerd is over het bedrijf, maar ook iemand die de nodige vaardigheden en ervaring heeft om het bedrijf te leiden. Een kritische blik daarbij is essentieel. Een familielid of werknemer is niet altijd een geschikte kandidaat als bedrijfsopvolger.

4. Zorg voor goede communicatie

Goede communicatie tussen alle betrokken partijen is cruciaal tijdens het proces van bedrijfsopvolging. Je moet open staan voor vragen en feedback van potentiële opvolgers en er moet duidelijkheid zijn over wanneer welke stappen genomen worden in het proces. Betrek een bedrijfsopvolger ook tijdig in het bedrijfsopvolgingstraject zodat de opvolger ook weet waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

5. Maak gebruik van juridische en financiële expertise

Bedrijfsopvolging kan erg complex zijn en er kunnen veel juridische aspecten bij komen kijken. Zorg daarom dat je deskundig advies inwint van een advocaat of notaris die gespecialiseerd is in deze materie. Wij kunnen helpen bij het opstellen van contracten, aktes en andere documentatie die nodig zijn tijdens de overdracht.

Ook komen allerlei financiële aspecten bij een bedrijfsopvolging kijken. Zo moet je onder andere de waarde van het bedrijf laten bepalen. Wanneer je het bedrijf schenkt of laat vererven kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing zijn. Laat dit tijdig beoordelen door een specialist. Deze regeling is al een aantal jaren onderdeel van een politieke discussie. Het is elk jaar weer de vraag of de regeling op dezelfde manier in stand blijft of deze wordt versoberd of dat de regeling zelfs helemaal wordt afgeschaft.

6. Vermijd valkuilen

Er zijn verschillende mogelijke valkuilen bij bedrijfsopvolging. Zo kan het gebeuren dat de nieuwe eigenaar niet over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om het bedrijf succesvol voort te zetten. Ook kan er onduidelijkheid ontstaan over de waarde van het bedrijf of kan er ruzie ontstaan tussen familieleden die betrokken zijn bij de opvolging. Maak hier dus goede afspraken over, betrek alle belanghebbenden (ook bijvoorbeeld de kinderen die het bedrijf niet voortzetten) en leg overwegingen en afspraken goed vast zodat je daar op terug kunt vallen mocht dit nodig zijn.

7. Plan vooruit

Bedrijfsopvolging is een proces dat veel tijd, energie en middelen vergt. Het is daarom belangrijk om vooruit te plannen en rekening te houden met alle mogelijke scenario's. Zorg dat je een plan hebt voor als je onverwacht komt te overlijden of wanneer je eerder wil stoppen dan gepland.


Contact opnemen

Bedrijfsopvolging is niet eenvoudig, maar door goed voorbereid aan deze uitdagingen te beginnen kun je ervoor zorgen dat jouw bedrijf ook na jouw vertrek blijft floreren. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

mr. Han Kersten