Hoe kun je het beste de aandelen verdelen bij het oprichten van een gezamenlijke B.V.?

Hoe kun je het beste de aandelen verdelen bij het oprichten van een gezamenlijke B.V.?

Hoe kun je het beste de aandelen verdelen bij het oprichten van een gezamenlijke B.V.?

Bij Marks Wachters notarissen spreken wij regelmatig beginnende ondernemers die zichzelf de vraag stellen op welke wijze zij de aandelen moeten verdelen wanneer zij gezamenlijk een B.V. oprichten. Het antwoord is dat dit afhangt van diverse omstandigheden.

In principe staat een percentage van deelname in het aandelenkapitaal gelijk aan het percentage van risico dat wordt gelopen. Het risico vertaalt zich in het bedrag dat wordt ingelegd bij de oprichting van de vennootschap ter volstorting van het aandelenkapitaal. Wanneer er, zoals zo vaak, maar een beperkt bedrag aan geld wordt ingelegd, is dit wat ons betreft niet de juiste maatstaf om de aandelenverdeling op vast te stellen.

Verdelen op basis van toegevoegde waarde

Veelal wordt er gemakshalve gestart met een 50%-50% aandelenverdeling met als argument: “we werken er toch beiden even hard voor”. De werkelijke vraag die gesteld zou moeten worden is: “leveren we allebei of allemaal dezelfde toegevoegde waarde voor ons bedrijf”. Het nadeel van het meten van toegevoegde waarde is dat veelal subjectieve elementen een rol spelen. Wie haalt de meeste klanten of omzet binnen? Wie zorgt dat de boekhouding steeds op orde is? Wie zorgt ervoor dat de medewerkers tevreden zijn over hun werksituatie? Dit zijn slechts enkele voorbeelden die vertaald zouden kunnen worden in toegevoegde waarde.

Discussie over de verdeling van de aandelen

Zolang ieder van de aandeelhouders / ondernemers het gevoel heeft dat ongeveer een gelijke toegevoegde waarde wordt geleverd binnen het bedrijf, zal de discussie over de verdeling van de aandelen wel meevallen. Wanneer echter een van de aandeelhouders het gevoel heeft dat zijn bijdrage aan het succes van de onderneming veel groter is dan die van de ander, zal er in eerste instantie een mate van onvrede ontstaan. Op een later moment kan dan een discussie ontstaan of de gelijke verdeling van de aandelen nog wel overeenstemt met de werkelijke situatie.

Advies nodig over de aandelenverdeling van jouw B.V.?

Bij Marks Wachters notarissen kunnen wij helpen om de juiste discussie te voeren over het verdelen van het aandelenkapitaal. Wij stellen de juiste, kritische vragen en kunnen op basis van onze ervaringen vertellen wat de consequenties kunnen zijn wanneer bepaalde keuzes gemaakt worden. Wil je met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp neem dan gerust contact op met een van onze specialisten!

Advies nodig over de aandelenverdeling van jouw B.V.?

Bij Marks Wachters notarissen kunnen wij helpen om de juiste discussie te voeren over het verdelen van het aandelenkapitaal. Wij stellen de juiste, kritische vragen en kunnen op basis van onze ervaringen vertellen wat de consequenties kunnen zijn wanneer bepaalde keuzes gemaakt worden. Wil je met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp neem dan gerust contact op met een van onze specialisten!