Veel geld besparen op je box 3 vermogen? Richt dan een Spaargeld B.V. op!

Over het rendement dat je behaalt op je spaargeld betaal je 30% belasting. Daarbij wordt uitgegaan van een fictief rendement in plaats van het feitelijk behaalde rendement. De spaarrentes zijn de afgelopen jaren nihil geworden, waardoor de vermogensrendementbelasting het werkelijk behaalde rendement overstijgt. Het gevolg hiervan is dat je inteert op je vermogen.

Door je spaargeld vóór 1 januari 2019 onder te brengen in een speciaal op te richten Spaargeld B.V. verhuist het spaargeld van box 3 naar box 2 waardoor de jaarlijkse vermogensrendementsheffing vanaf het jaar 2019 voorkomen wordt. 

Fictieve rendementsheffing 2019

Jaarlijks wordt het fictieve rendement in box 3 aangepast. Vanaf 1 januari 2019 wordt de heffing van box 3 waarschijnlijk als volgt vastgesteld:
 

Fictieve rendementsheffing

Van Tot Fictief rendement Box 3-tarief Effectieve belasting
€ 0,- €30.360,00 0% 30% 0%
€30.360,- €102.010,00 1,94% 30% 0,58%
€102.010,- €1.020.96,- 4,45% 30%

1,34%

€1.020.096,- Onbeperkt 5,6% 30% 1,68%


Een voorbeeld

Stel, je hebt € 200.000,00 op de bank staan tegen een rente van 0,5%. In 2019 bedraagt het vrijgestelde bedrag in box 3 € 30.360,-. Over het restant van € 169.640,- wordt in de eerste schijf (€ 30.360,- - € 102.010,-) een forfaitair rendement van 1,94% gerekend. Over de volgende schrijf (€ 102.010,- - € 1.020.096,-) is het forfaitair rendemen 4,45%.

€ 71.650,- x (1,94% x 30% = 0,58%) = € 415,57
€ 97.990,- x (4,45% x 30% = 1,34%) = € 1.313,07,-

Bij het bovenstaand rekenvoorbeeld moet er € 1.728,64 vermogensrendementsbelasting worden betaald. Feitelijk krijg je echter 0,5% spaarrente over € 200.000,-. Dit rendement komt neer op € 1.000,-.

Je betaalt dus bijna € 728,64,- meer belasting dan je rendement daadwerkelijk is. Hoe meer spaargeld je hebt, hoe groter je nadeel wordt.

Hoe werkt een Spaargeld BV?

Je richt een B.V. op en brengt hierin jouw spaargeld onder. Door middel van deze constructie kun je veel geld besparen. Het rendement dat je behaalt valt nu niet meer in box 3, maar in box 2. De belastingheffing is nu 19% in plaats van 30%. In box 2 gaat het namelijk om een belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement en niet over een fictief rendement.

Voor bovenstaand voorbeeld betekent dit het volgende:
Stel je brengt een bedrag van € 169.640,- onder in de B.V. (dit is het spaargeld boven het vrijgestelde bedrag in box 3). Het rendement dat je behaalt komt niet meer in box 3, maar in box 2 terecht. Behaal je dus € 1.000,- rendement (uitgaande van 0,5% rente), dan zal over het bedrag van € 848,20 in de B.V. 19% vennootschapsbelasting worden afgedragen. Het rendement over het vrijgestelde bedrag van €151,80 (€ 30.360,- x 0,5%) is in box 3 onbelast. Je betaalt in totaal € 161,16 vennootschapsbelasting in de B.V. Over het bedrag dat daarna resteert betaal je vervolgens nog 25% aanmerkelijkheffing als je het rendement naar privé uitkeert. Dit komt neer op een bedrag van € 171,76 (€ 687,04 x 25%).

In totaal betaal je dus € 332,92 (€ 161,16 + € 171,76) in plaats van € 1.728,64. Een voordeel van bijna € 1.400,-!**

Vanwege de bijkomende kosten (zoals bankkosten en accountantskosten) en de administratieve lasten adviseren we pas vanaf een bedrag van € 350.000,- aan in te brengen spaargeld een Spaargeld B.V. op te richten.

**Bovenstaand voorbeeld is uitgewerkt aan de hand van de nu bekende belastingpercentages voor het belastingjaar 2019. De aanmerkelijkbelangheffing en vennootschapsbelasting zullen de komende jaren nog gaan wijzigen.

Interesse in het oprichten van een Spaargeld B.V.? Neem dan contact met ons op! 

Het oprichten van een Spaargeld B.V. inclusief een overeenkomst tot agiostorting en een rekening-courantovereenkomst bedraagt € 850,- exclusief BTW en verschotten. Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.30 - 17.00 via 040 - 244 88 55 of mail naar info@markswachters.nl!

Het vrijgestelde vermogen kan in 2019 afwijken van de bedragen hierboven genoemd in verband met gewijzigd regeringsbeleid.

Informatie downloaden?

De informatie op een later tijdstip nog eens rustig nalezen? Download hieronder onze flyer!

spaargeld bv 2019