Veel geld besparen op je box 3 vermogen? Richt dan een Spaargeld B.V. op!

Over het rendement dat je behaalt op je spaargeld betaal je 30% belasting. Daarbij wordt uitgegaan van een fictief rendement in plaats van het feitelijk behaalde rendement. De spaarrentes zijn de afgelopen jaren nihil geworden, waardoor de vermogensrendementbelasting het werkelijk behaalde rendement overstijgt. Het gevolg hiervan is dat je inteert op je vermogen.

Door je spaargeld vóór 1 januari 2018 onder te brengen in een speciaal op te richten Spaargeld B.V. verhuist het spaargeld van box 3 naar box 2 waardoor de jaarlijkse vermogensrendementsheffing voorkomen wordt. 

Fictieve rendementsheffing 2017

Jaarlijks wordt het fictieve rendement in box 3 aangepast. Vanaf 1 januari 2018 wordt de heffing van box 3 als volgt vastgesteld:
 

Fictieve rendementsheffing

Van Tot Fictief rendement Box 3-tarief Effectieve belasting
€0,- €25.000,00 0% 30% 0%
€25.000,- €100.000,00 2,65% 30% 0,795%
€100.000,- €1.000.000,- 4,52% 30%

1,356%

€1.000.000,- Onbeperkt 5,38% 30% 1,614%


Een voorbeeld

Stel, je hebt €200.000,00 op de bank staan tegen een rente van 0,5%. In 2018 bedraagt het vrijgestelde bedrag in box 3 €25.000,-. Er blijft dan 175.000,- over en hierover wordt in de eerste schijf (€25.000,- - €100.000,-) een forfaitair rendement van 2,65% gerekend. Over de volgende schrijf (€100.000,- - €1.000.000,-) is het rendemen 4,52%.

€75.000,- x (2,65% x 30% = 0,795%) = €596,25
€100.000,- x (4,52% x 30% = 1,356%) = €1.356,-

Bij het bovenstaand rekenvoorbeeld moet er €1.952,25 vermogensrendementsbelasting worden betaald. Feitelijk krijg je echter 0,5% spaarrente over €200.000,-. Dit rendement komt neer op €1.000,-.

Je betaalt dus bijna €1.000,- meer belasting dan je rendement daadwerkelijk is. Hoe meer spaargeld je hebt, hoe groter je nadeel wordt.

Hoe werkt een Spaargeld BV?

Je richt een B.V. op en brengt hierin jouw spaargeld onder. Door middel van deze constructie kun je veel geld besparen. Het rendement dat je betaalt valt nu niet meer in box 3, maar in box 2. De belastingheffing is nu 20% in plaats van 30%. In box 2 gaat het namelijk om een belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement en niet over een fictief rendement.

Voor bovenstaand voorbeeld betekent dit het volgende:
Je brengt je spaargeld boven het vrijgestelde bedrag onder in de B.V. Het rendement dat je behaalt komt niet meer in box 3, maar in box 2 terecht. Behaal je dus €1.000,- rendement (uitgaande van 0,5% rente), dan moet je hierover 20% belasting afdragen. Je betaalt €400,- belasting in plaats van €1.952,25 die je zou gaan betalen zonder een Spaargeld B.V.

Een Spaargeld B.V. oprichten? Neem dan contact met ons op! 

Het oprichten van een Spaargeld B.V. inclusief een overeenkomst tot agiostorting en een rekening-courantovereenkomst bedraagt €750,- exclusief BTW en verschotten. Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.30 - 17.00 via 040 - 244 88 55 of mail naar info@markswachters.nl!

Informatie downloaden?

De informatie op een later tijdstip nog eens rustig nalezen? Download hieronder onze flyer!

Spaargeld B.V.