Wat is een notariële volmacht?

Wat is een notariële volmacht?

Door het ondertekenen van een notariële volmacht bied je een persoon die je vertrouwt, jouw partner en/of kinderen, een goede vriend of wij als notaris, de mogelijkheid om namens jou rechtshandelingen te verrichten. je kan aangeven dat je de volmacht pas in wil laten gaan op het moment dat je het zelf niet meer kan, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie of een herseninfarct. De volmacht kan alleen gebruikt worden als je nog leeft, immers indien je komt te overlijden zal jouw testament (of het wettelijk erfrecht) worden uitgevoerd.

Het voordeel van een notariële volmacht

Het voordeel van een notariële volmacht is gelegen in het feit dat de gevolmachtigde direct (of na ontvangst van een verklaring van de medisch deskundige) gebruik kan maken van de volmacht en de benodigde rechtshandelingen namens de volmachtgever kan verrichten.

Zonder een volmacht

Als je geen notariële volmacht hebt ondertekend en je kan jouw financiële belangen niet langer meer zelf behartigen, dan zijn de mensen in uw nabije omgeving genoodzaakt bij de rechter een procedure tot onder bewindstelling van het vermogen op te starten. Pas nadat de onder curatele stelling of onder bewindstelling door de rechter is uitgesproken kunnen er weer rechtshandelingen met betrekking tot jouw vermogen worden verricht.

Het instellen van voormelde procedures duurt vaak een aantal weken. Vervolgens moet elk jaar door de curator of bewindvoerder een vermogensoverzicht worden overlegd bij de rechter. Ook moet er vooraf toestemming van de rechter worden gevraagd voor bepaalde rechtshandelingen (bijvoorbeeld de verkoop van het woonhuis) en grote uitgaven.

Aandachtspunten:

  • Men kan kiezen voor een algemene notariële volmacht waarbij de gevolmachtigde alle rechtshandelingen op elk gebied mag verrichten.
  • Men kan kiezen voor een beperkte notariële volmacht waarbij men aangeeft dat de gevolmachtigde bijvoorbeeld wel de overdracht van de eigen woning mag regelen maar geen overige rechtshandelingen.
Contact opnemen

Beoordelingen

1040 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9.1
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
D. Smits van Oyen
Geplaatst op 23 mei 2022
Ervaring

Uitstekend

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Ondernemers De onderneming

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Privé
Geplaatst op 23 mei 2022
Ervaring

Zeer goed

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Schenken Erven

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Van Laarbeek Cornelis
Geplaatst op 22 mei 2022
Ervaring

Goed

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Huis Hypotheek

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja