De stappen van een boedelafwikkeling

De stappen van een boedelafwikkeling

Wanneer iemand is overleden start na de uitvaart vaak de boedelafwikkeling ofwel de afwikkeling van de nalatenschap. Deze periode kan voor de nabestaande erg emotioneel zijn, ze hebben een geliefde verloren en moeten ineens veel regelen. Om het overzicht te bewaren en jou opweg te helpen, hebben wij onderstaand overzicht gemaakt. Hierin lees je hoe de afwikkeling van een latenschap in zijn werk gaat.

Stap 1: Vinden van de erfgenamen

Voordat de afwikkeling van de nalatenschap kan beginnen, is het van belang dat bekent is wie er erft van de overledene. Als startpunt van deze zoektocht naar alle erfgenamen, wordt er gekeken of de overledene een geldig testament had opgemaakt. Dit kan worden gecontroleerd bij het Centraal Testamenten Register (CTR). Wanneer de overledene een testament had, zal daarin staan vermeld wie er benoemd is tot erfgenaam. Echter kun jij dit zelf niet inzien, het CTR stuurt enkel en alleen het bericht of er een testament is en bij welke notaris deze is opgemaakt. Je dient dus zelf contact op te nemen met de des betreffende notaris, om na te vragen of jij dan ook daadwerkelijk erfgenaam bent in het testament. 

Mocht er geen testament zijn opgemaakt dan regelt de Nederlandse wet wie de erfgenamen zijn. Meer weten over het Nederlands erfrecht? 

Stap 2: Wel of niet de nalatenschap aanvaarden

Wanneer alle erfgenamen bekent zijn, zullen zij worden gevraagd of ze de erfenis aanvaarden of niet. Dat laatste wordt ook wel het verwerpen van de nalatenschap genoemd. Wanneer je zeker weet dat de erfenis positief is, dus dat je geen schulden erft, kun je de nalatenschap zuiver aanvaarden. Mocht er twijfel zijn over de uitkomst van de nalatenschap, adviseren wij altijd om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. De wet beschermt jou dan als erfgenaam tegen het erven van hoge schulden. Bij het beneficiair aanvaarden komen veel wetten en regels om de hoek kijken, daarom is het raadzaam om snel contact te zoeken met een notaris. Die weet namelijk alle regels en wetten waaraan jij je als erfgenaam aan dient te houden. 

Stap 3: Aanvragen verklaring van erfrecht

Het kan zo zijn dat partijen, bijvoorbeeld de bank, vragen om een verklaring van erfrecht. Deze heb je dan nodig om aan te tonen dat jij daadwerkelijk erfgenaam bent. Met een verklaring van erfrecht, weet de bank zeker dat jij de enig erfgenaam bent of dat er meerdere erfgenamen zijn. Ook kan een bank op de verklaring van erfrecht zien of er een executeur of gevolmachtigde is betrokken bij de nalatenschap. Al deze informatie hebben zij nodig om zeker te zijn dat de juiste persoon toegang krijgt tot bijvoorbeeld de bankrekening van de overledene. 

Een verklaring van erfrecht moet je altijd bij een notaris laten opmaken. De aangewezen notaris zal na de opdrachtbevestiging beginnen met het erfgenamenonderzoek. Hierin wordt dus nagegaan, wie en hoeveel erfgenamen er zijn. Deze zullen daarna ook allemaal worden aangescheven, om hen te informeren over de nalatenschap waarin zij erfgenaam zijn. Meer lezen over de verklaring van erfrecht?

Stap 4: Vereffening van de nalatenschap

Wanneer er binnen de nalatenschap een erfgenaam beneficiair aanvaart dient de gehele nalatenschap te worden vereffend. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden van de nalatenschap in kaart worden gebracht. Daarna worden de schuldeisers betaald in een door de wet bepaalde volgorde, het overschot komt daarna ter beschikking aan de erfgenamen. Ook wanneer een van de erfgenamen minderjarig is dient er een vereffening plaats te vinden. 

Tijdens de vereffeningsprocedure dien je als vereffenaar de regels met betrekking tot de vereffening juist op te volgen. Wanneer jij dit niet doet, wordt je als nog een zuiver erfgenaam. Dat betekent dat je ook alle schulden erft.  

Stap 5: De nalatenschap verdelen

Nadat alle eerdere stappen zijn voltooid is het tijd om de nalatenschap te verdelen. Het verdelen van de nalatenschap kan alleen plaats vinden als alle erfgenamen het eens zijn met elkaar. Iedereen weet wat hij of zij erft doordat alle eerdere stappen zijn genomen, het deel waar de erfgenaam recht op heeft kan hij of zij op dat moment ophalen.

In de praktijk kan het voorkomen dat niet alle erfgenamen willen meewerken of dat er onderling ruzie is over de verdeling. Wanneer zo een situatie zich voordoet, dienen erfgenamen naar de rechter te stappen.

Heb jij vragen of advies nodig?

Heb je vragen over de afwikkeling van een nalatenschap? Of wil je dat Marks Wachters notarisen als boedelnotaris de nalatenschap afwikkelt Neem dan contact met ons op! Stuur een bericht of bel ons tijdens kantooruren op telefoonnummer (040) 244 88 55. Onze specialisten staan voor jou klaar!

mr. Remy de Gier

Beoordelingen

1040 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9.1
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
D. Smits van Oyen
Geplaatst op 23 mei 2022
Ervaring

Uitstekend

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Ondernemers De onderneming

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Privé
Geplaatst op 23 mei 2022
Ervaring

Zeer goed

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Schenken Erven

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Van Laarbeek Cornelis
Geplaatst op 22 mei 2022
Ervaring

Goed

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Huis Hypotheek

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja