Geldt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij een vastgoedconcern?

Geldt de bedrijfsvolgingsfaciliteit bij een vastgoedconcern?

In sommige gevallen is het mogelijk is om onroerend goed ondernemingen, zogenoemde vastgoedconcerns, over te dragen met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en dus geldt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij de bedrijfsopvolging van een vastgoedconcern.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (ook wel de bedrijfsopvolgingsregeling) is een regeling in de Successiewet. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is van toepassing op ondernemingsvermogen. 

Wanneer is sprake van ondernemingsvermogen? 

Onder het verkrijgen van ondernemingsvermogen wordt verstaan de verkrijging van (de medegerechtigdheid in) een onderneming of een gedeelte daarvan. Kan een vastgoedconcern als onderneming worden aangemerkt en zodoende het vermogen van het vastgoedconcern als ondernemingsvermogen? Of is bij een vastgoedconcern sprake van beleggingen en zodoende van beleggingsvermogen. Beleggingsvermogen valt namelijk niet onder de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Normaal vermogensbeheer en arbeid

Een vastgoedconcern kan worden aangemerkt als onderneming, en daardoor kan het ondernemingsvermogen onder toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit worden geschonken of vererfd. Bij de exploitatie van onroerende zaken geldt dat de in dat kader te verrichten of verrichtte arbeid qua aard en omvang meer moet zijn geweest dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Het doel hiervan moet zijn een hoger rendement te behalen dan met normaal vermogensbeheer behaald zou worden.

Voorbeeld

Meneer X krijgt een participatie in een vastgoedconcern van zijn ouders geschonken. De portefeuille van het concern bestaat uit 350 onroerende zaken en is in 20 jaar opgebouwd. Het concern heeft 16 werknemers in dienst die actief zijn op de commerciële, juridische, administratieve afdeling of de technische dienst. Onderhoudswerkzaamheden aan de onroerende zaken worden uitgevoerd door de technische dienst. Verbouwingen worden onder toezicht uitbesteed en op projectbasis deskundigen ingehuurd.

Rendement en arbeid

Het hier gebruikte voorbeeld is een zaak die speelde voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de inspecteur van de Belastingdienst was in deze zaak in de periode 1990-2009 sprake van een jaarlijks rendement van 20 procent. Volgens het Hof is bij een jaarlijks rendement van 20 procent sprake van een rendement dat normaal vermogensbeheer te boven gaat.

Over de geleverde arbeid oordeelde het Hof dat ook dit meer is dan bij normaal vermogensbeheer. Gelet op de verschillende afdelingen binnen de onderneming, de kennis en de ervaring van de werknemers, de (al dan niet uitbesteedde) verbouwingen en het op projectbasis inhuren van externe deskundigen hiervoor.

Vastgoedconcern is onderneming

Gelet op het feit dat het Hof van oordeel is dat er bij het vastgoedconcern in casu sprake is van rendement en arbeid die normaal vermogensbeheer te boven gaan, wordt het vastgoedconcern gezien als onderneming en komt het vastgoedconcern in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

 

Update: Hoge Raad bevestigt uitspraak! (15 april 2016) 

De Hoge Raad heeft bevestigd dat het in dit geval ging om een vastgoedconcern met een zeer omvangrijke en diverse onroerendgoedportefuille dat werkzaamheden verricht die normaal vermogensbeheer te boven gaan en daarmee een hoger dan normaal rendement behaalt. Er is aldus de Hoge Raad sprake van een onderneming en daarop is de bedrijsopvolgingsfaciliteit van toepassing.

Heb je vragen of advies nodig?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over vastgoed en projectontwikkeling. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

mr. Lex Heijmans

Beoordelingen

1040 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9.1
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
D. Smits van Oyen
Geplaatst op 23 mei 2022
Ervaring

Uitstekend

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Ondernemers De onderneming

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Privé
Geplaatst op 23 mei 2022
Ervaring

Zeer goed

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Schenken Erven

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Van Laarbeek Cornelis
Geplaatst op 22 mei 2022
Ervaring

Goed

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Huis Hypotheek

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja