De (mede) zeggenschap van medewerkers

Naarmate een onderneming meer werknemers telt, neemt het gewicht toe dat aan hun belangen moet worden toegekend. De behartiging van deze belangen komt tot uiting door het instellen van een medezeggenschapsorgaan. Wat is een medezeggenschapsorgaan? Welke medezeggenschapsorganen zijn er? Wanneer is de instelling van een medezeggenschapsorgaan verplicht? En welke bevoegdheden hebben de betreffende organen?

Trouwen vanaf 1 januari 2018

Trouwen na 1 januari 2018? Dan wordt niet automatisch alles wat je hebt gemeenschappelijk. Wat je voor het huwelijk in bezit hebt, blijft privé. Wij adviseren je graag over het eventueel opmaken van huwelijkse voorwaarden. Het is verstandig in de goede tijden zaken vast te leggen voor eventuele slechte tijden in de toekomst.

Schenkingsvrijstelling groot succes, wel duurder

De tijdelijke regeling voor belastingvrije schenkingen die in 2013 en 2014 van kracht was, kostte de staat veel meer dan van tevoren ingecalculeerd was. Men ging uit van €104 miljoen, uiteindelijk kostte het de schatkist €1,1 miljard. Volgens De Rekenkamer daalde de totale hypotheekschuld in Nederland met €8 miljard en minder huizen zijn ‘onder water’ komen te staan.

Vrijstelling overdrachtsbelasting? Het kan met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit!

Wanneer de aandelen van een onderneming die onroerend bezit (een vastgoedvennootschap), worden overgedragen, kan het zo zijn dat er overdrachtsbelasting over de waarde van het onroerend goed betaald moet worden. Het Hof Arnhem - Leeuwarden heeft onlangs beslist dat op de overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap die een materiële onderneming drijft, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (of bedrijfsopvolgingsregeling) van toepassing is.

De uitzet van je kind financieren, hoe werkt dat?

Het aandeel jongeren tot 25 jaar onder huizenkopers is het afgelopen jaar flink gestegen. Een van de oorzaken hiervan is dat deze jongeren vaker financiële steun ontvangen van hun ouders. Hoe zit dat nu precies?