Certificering van aandelen

Wat gebeurt er met het bestuur van jouw onderneming ingeval zich er een calamiteit voordoet in jouw privé-situatie? Voor het scheppen van waarborgen voor een doeltreffend bestuur, het verzekeren van de continuïteit in de leiding en de zelfstandigheid van jouw onderneming is het verstandig om een stichting administratiekantoor in te richten.

Hoe wordt een notariële akte uitgelegd?

Het komt nogal eens voor dat er onduidelijkheid bestaat over hoe een overeenkomst of notariële akte moet worden uitgelegd. Het kan namelijk zijn dat de partijen van de overeenkomst andere bedoelingen hebben gehad bij het sluiten van de overeenkomst dan blijkt uit de bewoordingen van de overeenkomst of akte. De vraag is dan hoe de overeenkomst of akte moet worden uitgelegd.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

In onze ondernemingsrechtpraktijk speken we met bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen vaak over het onderwerp “aansprakelijkheid van het bestuur”. Wanneer is er sprake van onbehoorlijk bestuur? Lees het hier.

Merknaam of merk registreren bij het merkenbureau van de Benelux

Merken en logo’s kunnen worden beschermd door merkenrecht. Een merk is een teken waarmee je de producten of diensten van jouw bedrijf onderscheid van de concurrenten. Wanneer kun je nu een merkteken gebruiken?

Let op: Spookfacturen merkregistratie in omloop!

Onlangs ontvingen wij een factuur uit Warschau, van het ‘Trademark Publication Register (TPR)’. Al snel werd duidelijk dat dit een spookfactuur is, een van de vele spookfacturen die tegenwoordig de rondte doen bij het registreren van merken. Doordat Marks Wachters notarissen als extra dienst voor onze cliënten de merken laat registreren, zijn wij extra alert op dit soort spookfacturen.