Reikwijdte vrijwaringsplicht

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de verkoper verplicht is de verkochte zaak in eigendom over te dragen “vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard”.Dit wordt ook wel de vrijwaringsplicht genoemd.

Vennoot van een VOF en beherend vennoot van een CV ook aansprakelijk voor 'oude' schulden!

Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de vraag of een vennoot van een VOF en een beherend vennoot van een CV aansprakelijk zijn voor schulden die vóór hun toetreding tot de VOF of CV zijn ontstaan. De Hoge Raad (HR) heeft een einde gemaakt aan deze onduidelijkheid.Een vennoot van VOF is ook aansprakelijk voor oude schulden.

Faillissement van een VOF betekent niet het faillissement van de vennoten!

Is het niet altijd noodzakelijk dat het faillissement van de vennoten altijd en zonder meer intreedt als een gevolg van het faillissement van de VOF. Wanneer wel en wanneer niet?

Voorzitter doorslaggevende stem? Géén ANBI!

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan volgens de Belastingdienst alleen een ANBI zijn, als ze voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Aan welke voorwaarden moet een instelling nog meer voldoen?

Kwaliteitszetel binnen het bestuur van een stichting? Let op!

Vaak komt het voor dat in de statuten van een stichting een bepaling wordt opgenomen dat een van de bestuurders aan een bepaalde kwaliteit moet voldoen. Bijvoorbeeld dat hij tevens bestuurslid van een andere stichting, een hogeschool, universiteit, belangengroep of sector is. Dit wordt ook wel een kwaliteitszetel binnen het bestuur genoemd.