Verplicht energielabel

Vanaf 1 januari 2015 gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport de regel dat het verplicht energielabel aanwezig moet zijn handhaven.Via het Kadaster gaat men controleren of een verplicht energielabel aanwezig is.

Marks Wachters: 'Stadsnotaris met satellieten' - ED (25-10-2014)

Notariskantoor Marks Wachters uit Eindhoven groeit door adviesdiensten. De stadsnotaris gaat samenwerken met notaris Fokkema in Nuenen.

Géén vrijstelling overdrachtsbelasting voor parkeerplaats en ondergrond van opstallen

Maak je aanspraak op vrijstelling overdrachtsbelasting? In dit artikel wordt duidelijkheid gegeven aan de hand van een uitspraak van de Hoge Raad.

Marks Wachters notarissen nu ook in Nuenen!

Op 1 september start een samenwerking tussen Marks Wachters Notarissen te Eindhoven en notariskantoor Fokkema te Nuenen. Het kantoor in Nuenen gaat heten: Fokkema Marks Wachters notarissen

Ruilverkaveling kan leiden tot ontbinding koopovereenkomst

Een ruilverkaveling kan leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst. Hoe zit het met een eventuele tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst?