Banken accepteren nieuw model levenstestament

In overleg met de KNB, NVB en de grote banken is het model voor levenstestamenten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo wordt expliciet aandacht besteed aan de reden die iemand heeft met het maken van het levenstestament. Daarnaast krijgt de gevolmachtigde nu de ruimst mogelijke bevoegdheden, ook als er meerdere gevolmachtigden zijn.

Overdrachtsbelasting: woonhuis vs. bedrijfspand

Wanneer je een huis of bedrijfspand koopt of bijvoorbeeld het recht van opstal of erfpacht op een woning of bedrijfspand verkrijgt, dan moet je overdrachtsbelasting betalen. Bij het verkrijgen van een woning betaal je 2% overdrachtsbelasting en bij het verkrijgen van een bedrijfspand 6%.

Ondernemersadvies

Wekelijks zit ik met ondernemers aan tafel en hoor hier veel informatie voorbij komen. Nu we de crisis aan het overwinnen zijn, staan we aan het begin van een periode vol groei en ontwikkeling. Het onderwerp dat ik in deze blog wil benadrukken is een behoefte vanuit de ondernemers; de behoefte aan een "sparring-partner".

Verplicht energielabel

Vanaf 1 januari 2015 gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport de regel dat het verplicht energielabel aanwezig moet zijn handhaven.Via het Kadaster gaat men controleren of een verplicht energielabel aanwezig is.

Marks Wachters: 'Stadsnotaris met satellieten' - ED (25-10-2014)

Notariskantoor Marks Wachters uit Eindhoven groeit door adviesdiensten. De stadsnotaris gaat samenwerken met notaris Fokkema in Nuenen.