“Woningeigenaren eisen opheldering van notarissen over mogelijk te hoge kadasterkosten”

“Woningeigenaren eisen opheldering van notarissen over mogelijk te hoge kadasterkosten”

“Woningeigenaren eisen opheldering van notarissen over mogelijk te hoge kadasterkosten”

Zo kopt het Algemeen Dagblad op 11 augustus jl. naar aanleiding van een oproep van de Vereniging Eigen Huis zouden zeker duizenden huizenbezitters hun notaris hebben bestookt met vragen over te hoge kadasterkosten. De reden van deze oproep is een uitspraak van de tuchtrechter in een klacht tegen een notaris dat hij te hoge kadasterkosten heeft berekend aan zijn cliënten.

Om te beginnen is het goed om te kijken waar kadasterkosten vandaan komen. Dit zijn de kosten die het Kadaster in rekening brengt aan de notaris wanneer deze een akte van levering en een hypotheekakte inschrijft binnen de registers van het Kadaster. De notaris kan niet om deze kosten heen en berekent deze daarom door aan zijn cliënten. Het is van belang te weten dat er twee verschillende tarieven bestaan bij het Kadaster voor het inschrijven van deze aktes namelijk; het reguliere tarief en het lagere KIK-tarief. Op de hoogte van de tarieven komen wij later nog terug.   

De notaris, uit het voorbeeld bij de tuchtrechter, berekende de reguliere kadasterkosten door aan zijn cliënten. Dit terwijl het Kadaster het lagere KIK-tarief in rekening bracht aan de notaris. Het verschil stak deze notaris in eigen zak en dat mag niet!

De Vereniging Eigen Huis heeft huizenbezitters opgeroepen om bij hun notaris na te gaan of hun notaris de juiste kadasterkosten aan hen heeft (door)berekend. Hiervoor heeft de vereniging Eigen Huis een modelbrief opgesteld.

Ook wij hebben dit nieuws gehoord en hebben enkele van deze brieven van onze relaties ontvangen. Als kantoor zijn wij graag duidelijk tegenover onze relaties, om die reden kiezen wij ervoor om dit artikel te schrijven. Hiermee hopen wij de benodigde duidelijkheid te creëren over de door ons in rekening gebrachte kosten.

 

Kosten voor het inschrijven van hypotheek- en leveringsakten

Iedere gepasseerde akte van levering en hypotheekakte bij ons op kantoor schrijven wij in bij de openbare registers van het Kadaster. Het inschrijven van deze aktes kan op twee manieren:

  • Via het ‘normale’ systeem, de reguliere inschrijving; en
  • Via het KIK-systeem

 

Voor de inschrijving via het ‘normale’ systeem bedragen de door het Kadaster in rekening gebrachte kosten €137,50 per akte (het reguliere tarief). Wanneer een akte wordt ingeschreven via het KIK-systeem van het Kadaster brengt het Kadaster het KIK-tarief van €78,50 in rekening. Voornoemde bedrag zijn de door het Kadaster per 1 januari 2019 gehanteerde tarieven.

Wij maken als kantoor (nog) géén gebruik van het KIK-systeem en om deze reden dienen wij per in te schrijven akte €137,50 inschrijvingskosten aan het Kadaster te voldoen, welke kosten worden (door)berekend aan onze relaties. Omdat géén gebruik wordt gemaakt van het KIK-systeem, bestaat er geen recht op het KIK-tarief van €78,50.

De tarieven zoals die in 2019 gelden, waren in de voorgaande jaren niet telkens hetzelfde. In de tabel hieronder staan de tarieven van het Kadaster, zoals deze golden vanaf 2015 tot en met nu.

Jaar

Regulier tarief

Gereduceerd tarief (KIK-systeem)

2019

€137,50

€78,50

2018

€126,00

€77,00

2017

€126,00

€77,00

2016

€168,00

€103,00

2015

€168,00

€103,00

Heb je nog vragen?

Mocht je na het lezen van dit artikel toch nog vragen hebben over de door jou betaalde kadastrale kosten nodigen wij je uit om contact op te nemen met ons kantoor. Dit kan tijdens kantooruren via (040-244 88 55) of via onderstaande contact button.