Waar moet je op letten bij bedrijfsopvolging?

Waar moet je op letten bij bedrijfsopvolging?

Waarom het belangrijk is om te weten waar je op moet letten bij bedrijfsopvolging? Volgens MKB Nederland zullen de komende 10 jaar 15.000 bedrijven ter overname worden aangeboden1. Een bedrijfsopvolging is lang niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend als je misschien denkt. Geschat wordt dat ongeveer 10 procent van alle faillissementen komt door een slechte of totaal afwezige planning van de bedrijfsopvolging.

Ondernemers hebben vaak jarenlang al hun energie gestoken in de groei en ontwikkeling van hun bedrijf. Maar dan komt toch een keer het moment dat aan bedrijfsopvolging gedacht moet worden, waarbij vanzelfsprekend ook een goede en kundige bedrijfsopvolger beschikbaar moet zijn. Een succesvolle bedrijfsopvolging vergt een gedegen juridische, financiéle en bedrijfsopganisatorische voorbereiding aangezien een slecht uitgevoerde bedrijfsopvolging de continuïteit van de bedrijfsvoering ernstig in gevaar kan brengen.

Het begin van de bedrijfsopvolging

Wanneer je de keuze hebt gemaakt dat het tijd is voor bedrijfsopvolging, moet er gezocht worden naar de juiste opvolger. Dit kan iemand binnen de familie zijn, maar ook een medewerker of iemand van buiten het bedrijf. Vragen die je  bij deze zoektocht moet stellen zijn: Heeft deze persoon wel de juiste competenties? En past deze persoon wel binnen jouw organisatie?

Voortzetting van het bedrijf

Iedere ondernemer, zowel de overdrager als de opvolger, heeft zijn eigen ideeën over het continueren van het bedrijf. Deze ideeën liggen nogal eens uit elkaar. Het vastleggen van duidelijke afspraken over een visie en ideeëm tussen alle belanghebbenden, om in kaart te brengen wat er van elkaar verwacht wordt, maakt de kans op een succesvolle bedrijfsopvolging groter. Praat met adviseurs over deze onderwerpen en kom op deze manier te weten war de juiste of beste beslissingen en keuzes zijn. het is belangrijk om nooit zomaar iets te doen. Stel doelen waar jij en de bedrijfsopvolger met het bedrijf naartoe kunnen werken.

Valkuilen

Uit mijn ervaring op het gebied van bedrijfsopvolging weten wij dat vaak veel te laat wordt begonnen met het in gang zetten van de bedrijfsopvolging en dat gedachten slechts zeer zuinig worden gecommuniceerd. Daarnaast zien wij regelmatig dat ondernemers hun pensioen onvoldoende geregeld hebben in belangrijke mate afhankelijk zijn van verkoopopbrengst van het bedrijf.

Tijdig beginnen

Het is van belang dat je op tijd begint met de bedrijfsopvolging, alles weloverdracht plant en je je deskundig laat adviseren om alles soepel en efficiënt te laten verlopen. Een bedrijfsopvolging is niet iets wat je binnen een week kunt regelen. Het traject waar de notaris of adviseur aan te pas komt is vaak niet het enige dat geregeld moet worden. Het wordt aangeraden om drie tot zeven jaar voor de daadwerkelijke overdracht te beginnen met bijvoorbeeld het opleiden van jouw opvolger of het in kaart brengen van mogelijke opvolgers.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Ook komen allerlei financiële aspecten bij een bedrijfsopvolging kijken. Zo moet je onder andere de waarde van het bedrijf laten bepalen. Wanneer je het bedrijf schenkt of laat vererven kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing zijn. Hierdoor kan een vrijstelling van schenk- en erfbelasting tot 100 procent van toepassing zijn op het ondernemingsvermogen (voor 2019 tot een maximum van €1.084.851,-)2. Hierdoor spaar je schenk- en erfbelasting uit en hoef je deze belasting niet onnodig te betalen. Wij zien de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als een middel in jouw estate planning.

http://www.mkb.nl/

Belastingdienst

Heb je vragen over bedrijfsopvolgingsfaciliteit?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

mr. Jaap van Zwet