Verhoging algemene tarief overdrachtsbelasting

Verhoging algemene tarief overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting naar 10,4%

Uit het wetsvoorstel dat in de volksmond wordt aangeduid als het Belastingplan 2023[1] blijkt dat het kabinet voornemens is om per 01-01-2023 het algemene tarief van de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 10,4%. Dit is de belasting die wordt geheven over de verkrijging van onroerende zaken.

 

Het algemene tarief geldt voor de verkrijging van onder andere:

  • een bedrijfspand;
  • een woning door niet-natuurlijke personen;
  • een woning door personen die de betreffende woning niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken, zoals woningen die worden verhuurd, maar ook een tweede- en vakantiewoningen (in Nederland);
  • de economische eigendom van een onroerende zaak;
  • aandelen van een onroerende zaak lichaam.

Laag tarief

Voor de verkrijging van een woning door een natuurlijk persoon die de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken, blijft het verlaagde tarief gelden van 2%. Dit is een uitzondering op het algemene tarief.

Startersvrijstelling

Kopers tot de leeftijd van 35 jaar van een woning, die zij anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken, kunnen een beroep doen op de startersvrijstelling. In 2022 mag de waarde van de woning niet meer zijn dan €400.000,- om een beroep te kunnen doen op deze vrijstelling. Per 01-01-2023 wordt de woningwaardegrens van de startersvrijstelling verhoogd naar €440.000,-

Overdracht in 2022

Gelet op bovenstaande kan het als koper dus voordeliger zijn om een overdracht van een onroerende zaak (niet‑zijnde een woning die anders dan tijdelijk als hoofdverblijf wordt gebruikt) nog in 2022 plaats te laten vinden. Dit kan immers een belastingbesparing opleveren van 2,4%!


[1] Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

Contact opnemen

Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen en adviseren je graag voor jouw persoonlijke situatie. 

mr. Lex Heijmans