Tijdelijke schenkingsvrijstelling eindigt 31 december 2014

De tijdelijke schenkingsvrijstelling van €100.000,- (die mogelijk wordt gemaakt door art. 33a SW) komt op 1 januari 2015 te vervallen. Voor verbouwing of onderhoud van de eigen woning kan van de tijdelijke schenkingsvrijstelling alleen gebruik worden gemaakt, indien de begunstigde van de schenking de eigen woning al in 2014 in eigendom heeft.  De in 2014 gedane schenking mag bij verbouwing of onderhoud van de eigen woning wel nog worden besteed in 2015 en 2016.

Groninger akte

Als de koper van een woning de financiering van de koopsom niet op tijd kan regelen is het mogelij om gebruik te maken van een zogenaamde Groninger akte. Bij een Groninger akte vindt de betaling van de koopsom plaats op een later moment dan de eigendomsoverdracht. Wordt  op dat latere moment de koopsom niet betaald, dan treedt een ontbindende voorwaarde in werking waardoor de koop en de levering ongedaan worden gemaakt.

Wordt aan de koper van een woning, die wordt geleverd met een Groninger akte, een schenking gedaan om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke schenkingsvrijstelling, dan dient het geschonken bedrag in 2014 te worden besteed aan betaling van een deel van de koopsom of aan aflossing van de eigenwoningschuld.

Tot eind 2016 de tijd

Indien de woning wordt geleverd met een Groninger akte en aan de koper een schenking gedaan voor onderhoud of verbouwing van de woning, dan heeft de begunstigde van de schenking nog de tijd tot en met 31 december 2016 om het geschonken bedrag voor dat doel te besteden. Maar ook hier geldt de voorwaarde dat de woning waarvoor de schenking is gedaan uiterlijk in 2014 moet kwalificeren als een eigen woning van de begunstigde van de schenking.

Dit heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën op 21 november jl. geantwoord op enkele vragen vanuit de Tweede Kamer.


Contact opnemen

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over schenken. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

Tijdelijke schenkingsvrijstelling