Schenken of erven in 2021

Wanneer je een erfenis of schenking ontvangt, krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. Een deel van wat je verkrijgt is vrijgesteld van belasting. Over het bedrag boven de vrijstelling, moet je belasting betalen. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden aan het eind van elk jaar opnieuw bekend gemaakt voor het komende jaar. De nieuwe tarieven en vrijstellingen voor 2021 zijn sinds kort bekend.

Vrijstellingen schenkbelasting 2021:

Schenken aan:

Vrijstelling tot:

Kind

€ 6.604

Kind 18 – 40 jaar (bestedingsvrij)

€ 26.881

Kind 18 – 40 jaar (t.b.v. studie)

€ 55.996

Kind 18 – 40 jaar (t.b.v. eigen woning)

€ 105.302

Overige 18 – 40 jaar (t.b.v. eigen woning)

€ 105.302

Overig (zoals kleinkinderen, broer of zus)

€ 3.244

Vrijstellingen erfbelasting 2021:

 

Verkrijging erfenis door:

 

Vrijstelling tot:

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwde samenwoner)

€ 671.910

Kinderen, kleinkinderen

€ 21.282

Invalide kind

€ 63.836

Ouder

€ 50.397

Alle overige personen

€ 2.244

Tarieven schenk- en erfbelasting 2021:

Wanneer je meer erft of geschonken krijgt dan de vrijstelling dan moet je daarover schenkbelasting of erfbelasting betalen. Hierbij gelden de volgende tarieven:

Deel van de belaste verkrijging

Partner of kinderen

Kleinkinderen

Andere verkrijgers

0 tot € 128.751

10%

18%

30%

€ 128.751 en hoger

20%

36%

40%

Waarom is schenken interessant voor mij?

Schenken kan interessant zijn om drie redenen. Ten eerste is het fijner om te geven met de “warme hand” dan met de “koude hand”. Ten tweede verminder je de grondslag waarover je eigen bijdrage voor de zorg wordt berekend wanneer je je spaargeld schenkt. Daardoor kan je eigen bijdrage voor de zorg lager worden. Ten derde kun je door te schenken ervoor zorgen dat je kinderen minder erfbelasting moeten betalen bij je overlijden. Door te schenken wordt je vermogen (en daarmee je nalatenschap) immers kleiner.

Wie een goed schenkingsplan opstelt, kan door te schenken ervoor zorgen dat zijn erfgenamen misschien wel duizenden euro’s aan erfbelasting besparen! Schenken kan dus zeker de moeite waard zijn.

Hoe kun je schenken?

Schenken kan op twee manieren:

  • Schenken “in contanten”: je maakt het geld daadwerkelijk over naar je kinderen of geeft ze geld in een envelop.
  • Schenken “op papier”: als je wilt schenken maar het geld niet meteen kunt/wilt missen uit je portemonnee en/of een (groot) deel van je vermogen vastzit in bijvoorbeeld de woning of beleggingen, is een papieren schenking een oplossing. Een papieren schenking houdt in dat je op papier een bepaald bedrag schenkt aan je kinderen, maar dit bedrag vervolgens direct weer terug leent. Aan de schenking wordt dan een clausule verbonden op grond waarvan je kinderen deze bedragen pas mogen incasseren bij jouw overlijden. Je bouwt zo als het ware een schuld op bij je eigen kinderen. Deze schuld kan later op je nalatenschap in mindering worden gebracht. Aan schenken op papier zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet een papieren schenking in een notariële akte worden vastgelegd, moet je als ouder ieder jaar zes procent rente betalen aan je kinderen over het geschonken bedrag en heeft een papieren schenking gevolgen voor box 3 van de Inkomstenbelasting.

Van plan om te schenken?

Je kunt zelf bepalen hoe vaak je een schenking doet en aan wie je schenkt. Naast het schenken aan personen, kun je ook schenken aan organisaties zoals verenigingen, stichtingen, goede doelen of kerkgenootschappen. Een schenking kent veel juridische en fiscale gevolgen voor zowel de schenker als de ontvanger. Je kunt daarom altijd vrijblijvend contact opnemen met ons voor advies als je van plan bent om een schenking te doen.

Wil jij ook iemand blij maken met een schenking of heb je vragen over de schenkbelasting of erfbelasting? Wij adviseren je graag!