Renteloze lening plus bevoordeling door BV waren een gift voor legitieme portie

Renteloze lening plus bevoordeling door BV waren een gift voor legitieme portie

Renteloze lening plus bevoordeling door BV waren een gift voor legitieme portie

Onlangs heeft de Rechtbank met betrekking tot de legitieme portie van een erfenis geoordeeld dat een renteloze lening die erflater aan kind had verstrekt, kwalificeert als gift voor de legitieme portie.

Wat is de legitieme portie?

Allereerst is het misschien goed om te weten wat de legitieme portie is. Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Als het onterfde kind zich daarbij niet neerlegt, dan kan dat kind toch een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dit gedeelte heet de legitieme portie en is gelijk aan de helft van het wettelijke erfdeel van het kind. De legitieme portie kan alleen uit geld bestaan, niet uit goederen.

Casus

In het voorbeeld was het volgende aan de hand. Vader is in 2007 overleden. In 2002 heeft vader een renteloze lening aan zijn zoon verstrekt voor de aanschaf van een woning in het buitenland. De Rechtbank ziet hierin een gift waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de legitieme portie. Gelet op de familieverhoudingen moet het rentepercentage worden gesteld op dezelfde 3% die vader vanaf het jaar 2002 over een geldlening aan zijn dochter in rekening heeft gebracht. 

Verder heeft de B.V.  waarvan de vader directeur-grootaandeelhouder was in 1993 en 1994 meerdere onroerende zaken aan de zoon overgedragen. Naar het voorlopig oordeel van de Rechtbank ligt in deze transacties een gift van in totaal ƒ327.000 besloten die moet worden meegenomen bij het berekenen van de legitieme portie. Dit omdat zeer annemelijk is dat zowel vader als zoon voorzien moet hebben dat zoon relatief kort daarna de onroerende zaken met een winst van ƒ327.000 doorverkocht. De Rechtbank ziet deze onzakelijke verkoop van onroerende zaken door Besloten Vennootschap (BV) van vader aan kind, ook als een gift.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op de uitspraak van de rechtbank van Den Haag op 26 juni 2013 nr C/09/396487 / HA ZA 11-1790

Heb je vragen of advies nodig?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over de legitieme portie. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.