Persbericht: Beëdiging Hanneke Driessen-Kleijn toegevoegd notaris

Marks Wachters notarissen
Postbus 180
5600 AD Eindhoven
 

Eindhoven, 16 december 2015

Beëdiging Hanneke Driessen-Kleijn

PERSBERICHT

Nieuwe toegevoegd notaris in Eindhoven

Woensdag 16 december 2015 is mevrouw mr. Hanneke Driessen-Kleijn beëdigd als toegevoegd notaris aan het protocol van notaris Raymond van de Wouw bij Marks Wachters notarissen in Eindhoven.

Hanneke Driessen-Kleijn is sinds 2004 als kandidaat-notaris werkzaam bij Marks Wachters notarissen. Als waarnemer van notaris Raymond van de Wouw passeerde zij in het verleden reeds akten, maar met haar benoeming als toegevoegd notaris is zij vanaf vandaag bevoegd zelfstandig alle notariële ambtshandelingen executeur en estate-planner. Daarnaast publiceert zij regelmatig in notariële vakbladen.

Een toegevoegd notaris mag geheel zelfstandig aktes passeren en overige notariële ambtshandelingen verrichten. Wel staat de toegevoegd notaris onder gezag van de notaris aan wie hij of zij is toegevoegd.

EINDE PERSBERICHT


NOOT REDACTIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lex heijmans, Marketing & Communicatie Marks Wachters notarissen. Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag tijdens kantooruren op (040) 2448855 en van maandag tot en met vrijdag per e-mail op heijmans@markswachters.nl

Marks Wachters notarissen

Marks Wachters notarissen is een notariskantoor in het centrum van Eindhoven. Naast haar vestiging in Eindhoven heeft Marks Wachters notarissen een vestiging met de naam Fokkema Marks Wachters notarissen in Nuenen. In totaal zijn bij Marks Wachters notarissen 18 personen werkzaam. Marks Wachters notarissen verricht naast de traditionele notariële werkzaamheden ook aanvullende advieswerkzaamheden voor haar klanten en relaties en richt zich op innovatie en groei.