Opmaken en publiceren van de jaarrekening

Opmaken en publiceren van de jaarrekening

Opmaken en publiceren van de jaarrekening

In Nederland dienen alle vennootschappen een jaarrekening op te maken en te publiceren bij de Kamer van Koophandel (hierna: "KvK"). Als je als bestuurder van de vennootschap de jaarrekening niet of niet tijdig publiceert, kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid wanneer de vennootschap failliet gaat. Bestuurdersaansprakelijkheid houdt in dat je, als bestuurder van de vennootschap, persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden die de vennootschap op het moment van het faillissement heeft. Ook kunnen er boetes worden opgelegd voor het niet naleven van de publicatieplicht.

De jaarrekening

De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van de vennootschap over het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening bestaat op zijn minst uit een balas, een winst- of verliesrekening en een toelichting hierop.

Balans en winst- of verliesrekening

De balans geeft een overzicht van de financiële situatie van de vennootschap en de bijbehorende onderneming. Het overzicht bestaat uit de activa en passiva (de bezittingen en de schulden) van de vennootschap, meestal aan het einde van het boekjaar.

De winst- of verliesrekening geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode en wordt ook wel de resultaten- of de exploitatierekening genoemd. Aan de hand van de winst- of verliesrekening kun je zien of er aan het einde van de periode winst of verlies is gemaakt.

Toelichting

De toelichting bestaat bij een kleine onderneming uit een (korte) verwijzing waarop de balans tot stand is gebracht en eventueel het aantal werkzame personen. Bij een grotere onderneming is de toelichting meer omvattend en dus groter. Dan worden bijvoorbeeld ook de betalingen aan de directie vermeld.

Termijnen voor het opmaken en publiceren van de jaarrekening

De termijnen voor het opmaken en het publiceren van de jaarrekening zijn met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd. De nieuwe regels zijn dan ook van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen te lopen. De jaarrekening dient in beginsel te worden opgemaakt binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar. De termijn voor uitstel van opmaken van de jaarrekening wordt met ingang van 1 januari 2016 van zes naar vijf maanden teruggebracht. De termijnen zijn per 1 januari 2016 als volgt:

De termijn voor het opmaken van de jaarrekening is 5 maanden. Deze termijn kan met maximaal 5 maanden worden uitgesteld. De jaarrekening dient vervolgens binnen een termijn van 2 maanden na het opmaken te worden vastgesteld door de algemen vergadering van aandeelhouders. De publicatietermijn is acht dagen na de vaststelling van de jaarrekening, maar uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar. De jaarrekening dient derhalve binnen 12 maanden na het einde van het boekjaar te worden gepubliceerd bij de KvK. Dit houdt in dat wanneer het boekjaar eindigt op 31 december 2016, de jaarrekening uiterlijk 31 december 2017 gepubliceerd dient te worden.

Let op!

In de situatie dat alle aandeelhouders tevens de bestuurders zijn van de vennootschap dan geldt, op grond van de wet, ondertekening van de jaarrekening tevens als vaststelling van de jaarrekening. Hierdoor vervalt de termijn van 2 maanden waarin de jaarrekening mag worden vastgesteld na het opmaken ervan. Dit houdt in dat wanneer het boekjaar eindigt op 31 december 2016, de jaarrekening uiterlijk op 8 november 2017 gepubliceerd dient te zijn. De statuten van de vennootschappen kunnen hiervoor bedoelde regeling wel uitsluiten.

Heb je vragen of advies nodig bij het opmaken van jouw jaarrekening?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.