Het belang van de aandeelhoudersovereenkomst

Het belang van de aandeelhoudersovereenkomst

Het belang van een aandeelhoudersovereenkomst

Samenwerken kan leiden tot conflicten

Startende of bestaande ondernemers die een samenwerking aangaan met meerdere personen komen vaak bij ons op kantoor met het verzoek om vennootschappen (B.V.'s) op te richten voor de totstandkoming van een nieuwe structuur. Over kwesties als 'hoe gaan we ooit weer uit elkaar'  en 'wat als een van de partijen geen werkzaamheden meer kan verrichten in verband met arbeidsongeschiktheid' wordt vaak niet nagedacht. Helaas krijgen we dan ook te vaak te maken met conflicten tussen aandeelhouders omdat zij vooraf geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over de do's en don'ts in hun samenwerking.

Meerdere aandeelhouders

Indien in de B.V. wordt deelgenomen door meerdere aandeelhouders is het behalve het inrichten van de statuten van de gezamenlijke B.V. aan te bevelen afspraken te maken ten aanzien van de rechten en verplichtingen in de samenwerking. Met name indien de aandelenpakketten van de aandeelhouders niet even groot zijn dienen de verschillende belangen bij de vennootschap te worden gewaarborgd door gebalanceerde afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde aandeelhouders-/managementovereenkomst.

Samenwerkingen worden om verschillende redenen en in verschillende vormen aangegaan. Van twee goede vrienden die op basis van gelijkwaardigheid (50%/50%) een nieuw bedrijf starten tot een bestaande onderneming waarbij een externe financier voor een aandelenbelang van 10% in het bedrijf participeert. Een aandeelhouders-/managementovereenkomst is daarom altijd maatwerk en wordt afgestemd op de situatie en wensen van partijen.

De aandeelhoudersovereenkomst

Wat wordt er zoal vastgelegd in een aandeelhouders-/managementovereenkomst? Belangrijke punten die worden vastgelegd zijn de vaststelling van de prijs van de aandelen bij overlijden, beroepsongeschiktheid en vrijwillig uittreden van aandeelhouders, afspraken over rbeidsinzet en beloning, de wijze van besluitvorming binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur en een geschillenregeling. Andere voorbeelden zijn regeling ten aanzien van non-concurrentie, dividendbeleid en de financiering in groei- en verliessituaties.

Heb je tezamen met anderen een deelneming in een bestaande B.V. of ga je een samenwerking starten dan is het raadzaam om na te denken over een aandeelhouders-/managementovereenkomst. Indien je reeds een aandeelhouders-/managementovereenkomst heeft is het verstandig om regelmatig na te gaan of de inhoud daarvan nog voldoet aan jouw wensen en uitgaat van de feitelijke situatie. Wij zijn je hierbij graag van dienst.

Heb je vragen of advies nodig?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.