Financieringsbehoefte voor uw onderneming?

Als ondernemer kan het moment komen dat uw onderneming een nieuwe financiering nodig heeft. Misschien is deze financiering noodzakelijk om het hoofd boven water te houden of om juist verder te kunnen groeien. Een dergelijke financiering kan worden verkregen bij de bank in de vorm van een lening. Wij zien echter steeds vaker dat banken terughoudend zijn in de verstrekking van financieringen. Hierdoor kloppen steeds meer ondernemers aan bij particuliere investeerders. Zij kunnen uw onderneming een financiering verstrekken in de vorm van een lening of zij kunnen aandeelhouder worden in de onderneming. Er bestaat ook nog een combinatie van beide, de zogenoemde converteerbare lening. Wat is nu precies het verschil en waar moet u op letten?

Lening

Bij een geldlening leent u een bedrag, de hoofdsom, waarover u rente betaalt en periodiek op aflost. Een investeerder zal een zo hoog mogelijke rente proberen te bedingen. Dit is namelijk zijn winst bij het verstrekken van de lening aan uw onderneming. Een lening verstrekken is risicovol voor de investeerder en daarom zal hij de lening tijdig op willen eisen wanneer het slechter gaat met de onderneming. De investeerder zal ook willen bedingen dat waneer u de onderneming verkoopt de lening wordt terugbetaald. Dit is vaak ook het geval wanneer er een grote verandering in de bestuurssamenstelling plaatsvindt, een zogenoemde 'change of control'.

Aandelenkapitaal

De andere mogelijkheid is de aandelenparticipatie van de investeerder. Als een investeerder aandelen in uw onderneming koopt, zal hij winstrechten en zeggenschapsrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders (willen) krijgen. Dit houdt onder meer in dat hij zich met de bedrijfsvoering kan gaan bemoeien. De investeerder wordt bij de aankoop van aandelen deels eigenaar van uw onderneming. Daarnaast zal de investeerder vaak geen genoegen nemen met gewone aandelen, maar zal hij bij voorkeur preferente aandelen willen krijgen. Zo heeft hij namelijk voorrang op de andere aandeelhouders bij het uitdelen van de winst.

Geen zeggenschap investeerder

Omdat het niet altijd wenselijk is dat een investeerder zich met uw bedrijfsvoering gaat bemoeien, is het mogelijk om aandelen zonder stemrecht uit te geven. Hierdoor hebben bepaalde aandeelhouders wel recht op een winstuitkering, maar krijgen geen zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. Het is mogelijk om dergelijke aandelen uit te geven, alleen zal een investeerder hier niet snel genoegen mee nemen. Hij zal zeggenschap in uw onderneming willen krijgen wanneer hij zijn geld hier in heeft geïnvesteerd om zo invloed uit te kunnen oefenen op de te behalen winsten en de koers van de onderneming.

Converteerbare lening

Het is ook mogelijk om de investeerder die een lening verstrekt in een later stadium alsnog aandelen te geven. Dit heet een converteerbare lening. Een converteerbare lening houdt in dat in het begin het geld wordt geleend, maar dat de lening onder vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden omgezet in een aandelenbelang. Deze financiering zie je nog al eens voorkomen bij start-ups die in het begin een grote financieringsbehoefte hebben, maar geen zekerheden kunnen bieden en vaak ook nog geen of weinig omzet genereren. De lening, in het begin vaak zonder aflossingsplicht, zorgt dan voor startkapitaal voor deze onderneming. Het risico dat de investeerder neemt door in deze beginperiode toch een lening te verstrekken, wordt beloond doordat hij op een later tijdstip, wanneer de onderneming groeit en succesvol is, de lening om kan zetten in een aandelenbelang.

Let op

Financiering is maatwerk en voor iedere situatie kan een andere financiering wenselijk zijn. Het is bij het aangaan van een financiering van belang dat u alle voor- en nadelen tegen elkaar afweegt. Daarnaast is het van belang dat de gemeenschappelijke belangen van zowel u als de investeerder worden behartigd. Bij Marks Wachters notarissen kennen we de valkuilen. Laat u daarom vooraf goed informeren door een van onze specialisten. Hierdoor voorkomt u dat u voor onaangename verrassingen komt te staan in de toekomst.


Contact opnemen

U kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer u een vraag heeft. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen u graag verder en adviseren graag wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Financiering onderneming