Europese Erfrechtverordening: erven van buitenlands vermogen

Europese Erfrechtverordening: erven van buitenlands vermogen

Europese Erfrechtverordening: erven van buitenlands vermogen

In de zomer trekt weer een groot aantal van onze landgenoten naar de Spaanse Costa's, De Portugese Algarve of de Franse Provence. Minder van hen betrekken voor een periode hun vakantiehuisje in deze gebieden. Heel leuk zo'n tweede huisje elders in Europa, maar wat gebeurt er met dit onroerend goed (of ander vermogen binnen Europa) wanneer je zelf of jouw partner overlijdt? Welk erfrecht is dan van toepassing?

In de praktijk blijkt dat het soms nogal lastig kan zijn wanneer er buitenlands vermogen of onroerend goed in een nalatenschap zit. Op dit moment heeft ieder land (nog) zijn eigen regels die van toepassing zijn op de afwikkeling van een nalatenschap. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan over welk erfrecht nou van toepassing is, want in bijvoorbeeld Frankrijk en België hebben kinderen sterkere aanspraken op een nalatenschap dan in Nederland. Deze kinderen zouden naar de rechter kunnen stappen om hun vordering af te dwingen wanneer in de nalatenschap een Frans of Belgisch vermogen zit. Om onder meer dit soort conflicten tegen te gaan is de Europese Erfrechtverordening1 geïntroduceerd.

De Europese Erfrechtverordening

Al op 4 juli 2012 werd de Europese Erfrechtverordening vastgesteld, maar de verordening is pas van toepassing op nalatenschappen van mensen die overlijen op of na 17 augustus 2015. De verordening geldt voor alle landen in de Europese Unie, behalve voor Denemarken, Ierland en het Verenigd Koningkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland). Met de invoering van het Europese erfrecht is het voor nabestaanden van mensen die bezittingen in het buitenland hebben of in het buitenland wonen makkelijker geworden om een nalatenschap af te handelen, omdat in alle landen dezelfde regels worden gehanteerd.

Wat regelt het Europees erfrecht?

Wat met de Europese Erfrechtverordening onder meer wordt geregeld is dat het erfrecht van het land waar de persoon die overleden is en zijn verblijfplaats had, van toepassing is op zijn nalatenschap. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt door middel van rechtskeuze. Wanneer er een rechtskeuze in het testament is opgenomen, is het nationale recht van het land waarvan de erflater de nationaliteit had van toepassing. Deze rechtskeuze moet sinds 17 augustus 2015 door alle lidstaten worden geaccepteerd. Hierdoor is er een einde gekomen aan de situatie waarin in Nederland een langstlevende-testament gemaakt werd, dat door gang naar de rechter in Frankrijk het testament 'overruled' kon worden en daardoor feitelijk niets waard was.

Let op met de erfbelasting!

Al met al is het het met de toepassingen van de Europese Erfrechtverordening makkelijker geworden om een nalatenschap met buitenlands vermogen af te wikkelen. Alle lidstaten, behalve de eerder genoemde uitzonderingen, moeten de rechtskeuze accepteren waardoor er minder conflicten zullen ontstaan over het toepasselijke recht.

Dit betekent niet dat door de Europese Erfrechtverordening ook meteen de meeste gunstige fiscale afwikkeling van een nalatenschap van toepassing is. Erfbelasting is in de verschillende Europese landen niet geharmoniseerd. Hierdoor kan een testament er onbedoeld toe leiden dat de erfbelasting de erfbelasting aanslag zeer hoog uitvalt. Bespreek uw eventuele buitenlandse vermogen dan ook met uw notaris en uw estate planner, zodat u kunt voorkomen dat onnodig veel erfbelasting wordt betaald.
 

1Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad

Meer informatie over schenken?

Ben je van plan om een schenking te doen of heb je een schenking ontvangen en wil je hier meer over lezen?

Heb je vragen of advies nodig?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over het doen of het krijgen van een schenking. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.