Een spaargeld-B.V. anno 2020 rendabel of toch niet?

Een spaargeld-B.V. anno 2020 rendabel of toch niet?

Nog een aantal jaren profiteren van de spaargeld-B.V.

Zoals het er nu uitziet wordt de belastingheffing in box 3 vanaf 1 januari 2022 aanzienlijk gewijzigd. De staatssecretaris heeft dit begin september aangekondigd in zijn brief aan de Tweede Kamer. Belangrijk om op te merken is dat het wetsvoorstel nog geschreven moet worden en dat het dus nog maar de vraag is of het aangekondigde voorstel (ongewijzigd) door de Tweede Kamer en Eerste Kamer komt. 
 

Het voorgaande lijkt met zich mee te brengen dat er in ieder geval tot 31 december 2021 geen gewijzigd belastingsysteem te verwachten is. Vraag is nu of u nu nog een spaargeld-B.V. moet oprichten en of de spaargeld-B.V. ook na de gewijzigde wetgeving nog van nut kan zijn?

Huidige wetgeving

 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de heffing van box 3 waarschijnlijk als volgt vastgesteld:

Van               

tot                 

Fictief rendement 

Box 3-tarief  Effectieve belasting

€ 0,--             

€ 30.846,--  

0%                

30%              0%

€ 30.846,--  

€ 72.797,--  

1,80%           

30%              0,54%

€ 72.797,--  

€ 1.005.572,-- 

4.22%           

30%              1,27%

€ 1.005.572,-- 

onbeperkt       

5,33%           

30%              1,60%

Box 3: fictieve rendementsheffing

Over het rendement dat u behaalt op uw spaargeld* betaalt u 30% belasting. Daarbij wordt niet gekeken naar het feitelijk behaalde rendement, maar wordt uitgegaan van een fictief rendement. De spaarrentes zijn de afgelopen jaren echter flink gedaald, waardoor de vermogensrendementsbelasting het werkelijk behaalde rendement overstijgt. Het gevolg? U teert in op uw vermogen.


Door uw spaargeld vóór 1 januari 2020 onder te brengen in een spaargeld-B.V. verhuist het spaargeld van box 3 naar box 2 en wordt de jaarlijkse vermogensrendementsheffing met ingang van het jaar 2020 voorkomen.

* het spaargeld dat het vrijgestelde bedrag overschrijdt.
 

Hoe werkt de spaargeld bv?

U richt een B.V. op en brengt hierin uw spaargeld onder. Door middel van deze constructie kunt u veel geld besparen: het rendement dat u behaalt valt nu immers niet meer in box 3, maar in box 2. De belastingheffing is dus geen 30% over een fictief behaald rendement, maar 16,5% over het werkelijk behaalde rendement.

Voorbeeld belastingjaar 2020

Stel: u heeft geen fiscaal partner en u heeft 
€ 300.000,- op de bank staan tegen een rente van 0,10%. In 2020 bedraagt het vrijstelde bedrag in box 3 € 30.846,-. Over het restant van € 269.154,- wordt belasting betaald in box 3 aan de hand van het hiervoor opgenomen schema. Dit komt afgerond neer op een te betalen belastingbedrag van € 2.720,-. 


Feitelijk krijgt u echter maar 0,10% spaarrente over het bedrag van 
€ 300.000,- wat neerkomt op een bedrag van € 300,-. U betaalt dus € 2.420,- meer belasting dan uw rendement is! Naarmate het bedrag van uw spaargeld hoger is, wordt uw nadeel groter.
 

Voordeel in het jaar 2020 bij een spaargeld-B.V.

Aan de hand van het hiervoor opgenomen voorbeeld laten we nu de besparing zien voor één belastingjaar, indien u uw spaargeld nog voor 1 januari 2020 onderbrengt in een spaargeld-B.V. Stel: u brengt een bedrag van € 269.154,- onder in een B.V. Het rendement dat u behaalt over dit bedrag komt niet meer binnen in box 3, maar in box 2. Behaalt u dus € 300,00 rendement, dan zal over het bedrag van € 269,15 in de B.V. 16,5 % vennootschapsbelasting  worden afgedragen. Het rendement over het bedrag van de vrijstelling in box 3 (€ 30.846,-), in ons voorbeeld een bedrag van € 30,85, blijft onbelast.

U betaalt in totaal € 44,41 vennootschapsbelasting in de B.V. Over het bedrag dat daarna resteert (€ 224,74) betaalt u vervolgens nog 26,25% aanmerkelijk belang heffing als u het rendement naar privé uitkeert. Dit komt neer op een bedrag van € 58,99 (€ 224,74 x 26,25%).
In totaal betaalt u dus € 103,40 (€ 44,41 + € 58,99) in plaats van € 2.720,27: een voordeel van € 2.616,87.

U dient wel rekening te houden met de notariskosten en overige bijkomende kosten zoals bankkosten en eventueel accountantskosten, maar dan nog levert het oprichten van een spaargeld-B.V. in één belastingjaar bij een bedrag aan spaargeld van € 300.000,- al een mooie besparing op.

** Bovenstaand voorbeeld is uitgewerkt aan de hand van de nu bekende belastingpercentages voor het belastingjaar 2020. De aanmerkelijk belang heffing en vennootschapsbelasting zullen de komende jaren nog gaan wijzigen.

Voorstel voor wijzigende wetgeving

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in zijn voorstel aan de Tweede Kamer het volgende geschreven: “Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen.”

Het grootste verschil in systematiek is dat er na invoering van het voorstel van secretaris Snel voor het eerst wordt gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. 
 

Spaargeld

In het nieuwe systeem zal u over uw spaargeld per saldo maximaal 0,03% belasting betalen. Met dit percentage is het niet meer interessant om voor uw spaargeld een spaargeld-B.V. op te richten of aan te houden. Echter, zoals blijkt uit het voorbeeld hiervoor: u kunt nog 2 belastingjaren een mooie besparing bereiken met de spaargeld-B.V. Als u de spaargeld-B.V. enkel voor uw spaargeld heeft zal het advies waarschijnlijk worden om de B.V. in het belastingjaar 2021 te liquideren zodat het spaargeld weer terugvloeit in box 3.

Kan de B.V. nog wel gunstig zijn voor andere box-3 bezittingen?

In het nieuwe systeem zal u over uw overige box 3-bezittingen maximaal 1,76 % belasting betalen, ongeacht het daadwerkelijke rendement. In een B.V. kunt u tot ongeveer een daadwerkelijk rendement van 4,65 % minder belasting verschuldigd zijn. Voor beleggingen die weinig rendement opleveren, zoals laag renderende obligaties of leningen aan de eigen kinderen, zou het dus nog steeds interessant kunnen zijn om deze in de B.V. onder te brengen.

Als u nu al een (spaargeld-)B.V. heeft is ons advies dus om met uw fiscaal adviseur te bekijken of het gunstig kan zijn om de B.V. aan te houden voor andere box 3-bezittingen dan uw spaargeld.

Hieronder treft u nog het schema aan dat door de overheid is gepubliceerd om de voorgenomen hervormingen in box 3 duidelijk te maken:


Download de gratis spaargeld-B.V. flyer

Wil je alle informatie overzichtelijk bij elkaar hebben of op een later tijdstip nog eens rustig nalezen?  Download dan onze gratis spaargeld-B.V. flyer! Hierin staat alles wat je moet weten over de spaargeld-B.V.

Advies nodig?

Wil je meer weten over de spaargeld-B.V. of heb je nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. In een persoonlijk gesprek verdiepen wij ons graag in jouw specifieke situatie.