'Belastingvrij' beleggen? Vrijgestelde beleggingsinstelling!

'Belastingvrij' beleggen? Vrijgestelde beleggingsinstelling!

Bij Marks Wachters notarissen wordt geblogd en deze week ben ik aan de beurt. Wie ik ben? Mijn naam is Daniek Zwarthoed, ik ben 26 jaar en werk nu ongeveer 3,5 jaar bij Marks Wachters notarissen. Ik heb fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en ben daarna bij Marks Wachters gaan werken op het gebied van vennootschaps- en ondernemingsrecht. Tot mijn dagelijkse werkzaamheden behoren dan ook het inrichten en herstructureren van ondernemings-  en beleggingsstructuren. Een leuk dossier waar ik mee bezig ben, is het juridisch begeleiden en formaliseren van een VBI-traject. De laatste tijd krijg ik veel vragen over wat een VBI nu precies is en wanneer het interessant is om als een VBI te worden aangemerkt. Vandaar dat ik mijn blog vandaag aan dit onderwerp wijd.


Wat is een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)?

De VBI bestaat in Nederland sinds 2007 en is een status die de belastingdienst kan toekennen aan beleggingsinstellingen waardoor deze instellingen zijn vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting over de behaalde winst en van het inhouden van dividendbelasting op uitgekeerd dividend. Hierdoor kan ik een VBI belastingvrij worden belegd. Wel moet er over de dividenden en vermogenswinsten 25% inkomstenbelasting worden betaald. De VBI kan worden vorm gegeven in een naamloze vennootschap of een open fonds voor gemene rekening met als enig doel het doen van collectief vermogensbeheer.

Voorwaarden VBI

De voorwaarden voor een VBI zijn dat er tenminste twee aandeelhouders moeten zijn, waarvan 1 van hen niet meer dan 90 procent van de aandelen mag houden. De VBI mag geen rechtstreekse beleggingen in onroerende zaken in Nederland hebben, geen onderhandse vorderingen hebben, geen onroerend goed, pensioenen of stamrechten op de balans hebben of beleggen in aangewezen bankproducten.

Wanneer is een VBI interessant?

Een VBI kan interessant zijn voor een holdingvennootschap met veel overtollige liquidem iddelen of beleggingenm de directeur-grootaandeelhouder die zijn bedrijf (werkmaarschappij) heeft verkocht en uitsluitend liquide middelen of beleggingen houdt in zijn persoonlijke holding of voor mensen die een beleggingsvennootschap aanhouden in het buitenland, maar deze liever naar Nederland halen.

Marks Wachters notarissen en de VBI

Wij helpen onze cliënten samen met de accountant/fiscaal adviseur, de bank en de vemrogensbeheerders bij het tot stand brengen van de VBI. Vaak dient er een herstructurering plaats te vinden om de vrijgestelde status te verkrijgen. De beleggingen en liquide middelen kunnen bijvoorbeeld door een juridische afsplitsing worden afgesplitst naar een afzonderlijke NV of de bestaande BV dient te worden omgezet naar een NV met als enig sttutair doel het doen van een collectieve belegging. Ook kunnen wij het open fonds voor algemene rekening inrichten voor onze cliënten.

Heb je vragen of advies nodig over VBI?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

mr. Daniek Zwarthoed