Vennoot aansprakelijk voor schulden van de VOF na uittreden?

Vennoot aansprakelijk voor schulden van de VOF na uittreden?

Vennoot aansprakelijk voor schulden van de VOF na uittreden?

Een vennoot in een vennootschap onder firma (VOF) is hoofdelijk verbonden voor de schulden van deze VOF indien het vennootschapsvermogen van de VOF niet toereikend is. De vraag die in dit blog wordt behandeld is: Blijft een vennoot hoofdelijk verbonden voor een schuld van de VOF ná uittreding uit de VOF?

Schulden na uittreden VOF

Deze vraag komt aan de orde in een zaak waarin een verplichting tot betaling van een huurschuld is ontstaan ná uittreding van een vennoot. De vennoot meent dat aangezien de betalingsverplichting van de huurschuld ná zijn uittreden is ontstaan, deze niet op hem persoonlijk kan worden verhaald.

Aansprakelijkheid ná uittreding

Het Gerechtshof Arnhem1 (het Hof) oordeelde dat de hoofdelijke verbondenheid van de vennoot, voor de schulden van de VOF die zijn ontstaan na zijn toetreding van de vennoot eindigt als deze schulden voortvloeien uit een vóór de uittreding aangegane duurovereenkomst. Het Hof formuleert bovenstaande als volgt: "De hoofdelijke verbondenheid van de vennoot voor schulden van de VOF die zijn ontstaan na zijn toetreding tot de vennootschap, eindigt niet door zijn uittreding als vennot indien - zoals hier - die schulden voortvloeien uit een vóór uittreding aangegane duurovereenkomst."

Let op!

Een vennoot kan in privé worden aangesproken voor een schuld van de VOF na zijn uittreden als vennoot. Wel moet deze schuld gebaseerd zijn op een (duur)overeenkomst die is ontstaan tijdens de periode dat de vennoot was toegetreden tot de VOF.

1 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2015, nr 200.142.800 (GHARL:2015:1301)

Heb je vragen of wil je advies voor jouw VOF?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.