Vereniging

Vereniging oprichten

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Deze rechtsvorm wordt voor een bepaald doel opgericht. Vaak wordt een vereniging opgericht om een gezamenlijke hobby te delen. Een vereniging mag winst niet verdelen onder haar leden.


Hoe richt ik een vereniging op?

Een vereniging dient opgericht te worden door minimaal twee personen. Een vereniging kan onderhands of bij een notariële akte worden opgericht. Bij een onderhandse oprichting vindt de oprichting van de vereniging plaats door een mondelinge afspraak of bij een onderhandse akte. Voor de oprichting bij notariële akte dien je naar een notaris te gaan. De keuze is aan de oprichters. Echter is er wel een verschil in rechtsgevolgen tussen de oprichting bij een notaris en bij onderhandse akte.

De oprichtingsakte

In de oprichtingsakte van een vereniging moeten de statuten van de vereniging worden opgenomen. In de statuten neemt de notaris in ieder geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de vereniging;
  • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de vereniging;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.


De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen.

Rechtsbevoegdheid van vereniging

De huidige wetgeving kent alle verenigingen rechtspersoonlijkheid toe, maar maakt tegelijkertijd een onderscheid tussen volledige en beperkte rechtsbevoegdheid:

  • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid hebben de statuten in een notariële akte laten opnemen;
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de andere verenigingen.


Rechtsbevoegdheid wil zeggen dat de vereniging zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere (volwassen) burger. Zo’n vereniging kan dus registergoederen (onroerende en/of roerende goederen die bij het Kadaster staan ingeschreven) verkrijgen, geldleningen aangaan en zelfs erfgenaam zijn. Subsidieverlenende instanties eisen vaak dat de te subsidiëren vereniging volledig rechtsbevoegd is.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in twee opzichten in haar rechten beperkt:

  • Deze vereniging kan geen registergoederen (bijvoorbeeld een eigen gebouw) in eigendom verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn; zij mag wel legaten aanvaarden (geld of goederen die een overledene heeft nagelaten aan iemand buiten de kring van erfgenamen om).
  • De bestuurders zijn naast de vereniging persoonlijk voor schulden aansprakelijk (soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurders).

 

Vrijblijvende offerte aanvragen
9.1
1055 reviews

Wil je een vereniging oprichten?

Wil je meer informatie over het oprichten van een vereniging? Of heb je behoefte aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan hieronder jouw gegevens in en één van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met je op.

mr. Azra Redzic

Beoordelingen

1055 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9.1
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
Lieneke
Geplaatst op 27 juni 2022
Ervaring

Prettige ervaring met Marks Wachters Notarissen Wij hebben onze samenlevingsovereenkomst via hen geregeld. Remy de Gier heeft de tijd voor ons genomen en ons goed geholpen met deze stap in ons leven.

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Familie Relatie

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Molenaar Adviespraktijk
Geplaatst op 22 juni 2022
Ervaring

Goede ervaring korte lijnen

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Ondernemers Bedrijfsoverdracht

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Altenstad
Geplaatst op 18 juni 2022
Ervaring

Erg fijn

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Familie Relatie

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja